Aktualności

10.11.2016

Rusza Ostrowiecka Koperta Życia

Od poniedziałku, 14 listopada, rusza akcja Ostrowiecka Koperta Życia skierowana do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Odbiór pakietów, w skład których wchodzą naklejki na drzwi i lodówkę, koperta wraz z kwestionariuszem do wypełnienia możliwy będzie na specjalnie przygotowanym stoisku na parterze Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 w godz. 9- 14.   Akcja

Czytaj dalej

7.11.2016

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

W dniu 9 listopada 2016r.w godzinach od 10.00 do 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu odbędzie się spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla MŚP na rozwój”. Tematyka najbliższego spotkania będzie dotyczyła wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 15 832 33 54

Czytaj dalej

4.11.2016

Konkursy MON: Realizacja zadań publicznych

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Oferty należy składać do 18 listopada 2016 r. Ogłoszone konkursy: Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 25/2016/OWzS» Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 24/2016/OWzS» Minister

Czytaj dalej

25.10.2016

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru do projektu: „Akcja Inkubacja”. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2016 roku w godzinach od 11.00 do 13.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. H. Sienkiewicza 70, sala nr 19 (I piętro). Wszystkich zainteresowanych spotkaniem prosimy o potwierdzenie swojej obecności poprzez wysłanie e-maila na

Czytaj dalej

25.10.2016

„NOWA SZANSA” dla bezrobotnych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu „NOWA SZANSA”, skierowanego do osób pozostających bez zatrudnienia, które korzystają z pomocy społecznej w gminach: Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W okresie od

Czytaj dalej

25.10.2016

Kompetencje kluczem do kariery

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. od 1 września 2016 roku realizuje projekt pod tytułem „Kompetencje kluczem do kariery” w ramach Działania 8.5  Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Czytaj dalej