Aktualności

6.12.2017

Oferta CWIS-E na II Targach Ekonomii Społecznej

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku w Kielcach odbyły się II Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Wydarzenie to było okazją do promocji firm, których nadrzędnym celem nie jest maksymalizacja zysku, ale działania na rzecz ludzi, którzy nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie na rynku pracy. Oprócz tych

Czytaj dalej

5.12.2017

„Razem przeciw przemocy” w ARL

Pod hasłem „Razem przeciw przemocy” w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się obchody tegorocznej edycji kampanii „Białej Wstążki”. Prowadzona od kilkunastu lat międzynarodowa kampania ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie oraz przemocy wobec kobiet oraz jego negatywne skutki społeczne. Organizatorem akcji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy

Czytaj dalej

29.11.2017

Kolejne szkolenie na temat realizacji i rozliczania projektów unijnych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie pod hasłem: „Kwalifikowalność wydatków, w tym zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych (EFS)”. Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w godzinach 9.00

Czytaj dalej

29.11.2017

Szkolenie dla przedstawicieli NGO o zmianach w sprawozdawczości za 2017 rok

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zorganizowała w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70 szkolenie dotyczące zmian w sprawozdawczości organizacji pozarządowych za rok 2017. W spotkaniu, które odbyło się 28 listopada 2017 roku udział wzięło kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i na rzecz jego

Czytaj dalej

27.11.2017

Świętokrzyskie Targi Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Targi Ekonomii Społecznej organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego

Czytaj dalej

24.11.2017

„Złóż ofertę i zyskaj grant” – spotkanie dla organizacji pozarządowych w Kielcach

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w spotkaniu, które będzie dotyczyć projektu otwartego konkursu ofert przygotowywanego w Departamencie Ochrony Zdrowia na 2018 r. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia w godz. 10.00 – 13.00 w w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. W programie spotkania zaplanowano

Czytaj dalej