Aktualności

9.02.2018

„Kultura – Interwencje 2018” – dotacje Narodowego Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje 2018″, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Uprawnione do składania

Czytaj dalej

9.02.2018

Bank Dziecięcych Uśmiechów – konkurs Fundacji Banku Zachodniego WBK S. A.

Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Oferty należy złożyć do 23 lutego 2018 r. Program Bank Dziecięcych Uśmiechów jest programem grantowym stworzonym z myślą o instytucjach budżetowych i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, z

Czytaj dalej

7.02.2018

Spotkanie informacyjne nt. refundacji kosztów szkoleń pracowników – oferta SIPH

Około 50 uczestników wzięło udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników firm z sektora mikro- małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie zorganizowały Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.  Spotkanie odbyło się 6 lutego w sali 123 w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sandomierskiej 26 A. Główną część

Czytaj dalej

7.02.2018

Nabory wniosków z PO Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła kolejną rundę naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nabór potrwa od 4 do 28 lutego 2018 r., jest to ostatnia runda

Czytaj dalej

6.02.2018

Konkursy ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Prawie 1 milion 200 tysięcy złotych jest do rozdysponowania w drugim tegorocznym konkursie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o ogłoszeniu drugiego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, działających na podstawie ustawy o działalności

Czytaj dalej

6.02.2018

Konkurs ofert na aktywizację młodzieży

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” – na wsparcie zadań publicznych o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z województwa świętokrzyskiego. W tym roku pula pieniędzy do rozdysponowania w ramach konkursu na inicjatywy młodzieżowe wynosi 95 000 złotych. Wwnioski mogą dotyczyć trzech rodzajów działań: Zadanie 1:

Czytaj dalej