Aktualności

18.04.2018

20 maja 2018 – ważny termin dla „starych” stowarzyszeń zwykłych!

20 maja 2018 roku mija termin, w którym „stare” stowarzyszenia zwykłe – te, które powstały przed 20 maja 2016 roku mają obowiązek dokonać wpisu do nowej ewidencji oraz dostosować się do przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Nowelizacja pozwoliła dać stowarzyszeniom zwykłym nowe możliwości działania, ale i nałożyła na nie nowe obowiązki. Zmieniły się zasady

Czytaj dalej

13.04.2018

Konkursy na wsparcie realizacji zadań ze środków PFRON

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty I konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2018 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Wnioski można składać w następujących kategoriach: Zadanie 1 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo

Czytaj dalej

12.04.2018

Nowy obowiązek informacyjny organizacji pozarządowych

Informujemy, iż od 15 marca 2018 r. w związku ze zmianami w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wszystkie organizacje pozarządowe mają obowiązek złożyć w KRS adresy do doręczeń osób reprezentujących podmiot. Wszystkie organizacje mają obowiązek dostarczyć informacje w ciągu najbliższych 18 miesięcy, a więc do połowy września 2019 r. Więcej informacji na portalu organizacji pozarządowych

Czytaj dalej

9.04.2018

Szkolenie dla organizacji pozarządowych – Sandomierz

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zapraszają osoby zajmujące się zarządzaniem finansami w organizacjach pozarządowych bądź zainteresowane ta tematyką do udziału w szkoleniu pt. „Podstawy zarządzania finansami w organizacji pozarządowej”. Podczas szkolenia poruszone będą następujące zagadnienia: zarządzanie finansami w organizacji, odpowiedzialność zarządu za sprawy finansowe, prowadzenie działalności odpłatnej, obowiązki

Czytaj dalej

9.04.2018

Rekrutacja na kursy – ARL zaprasza od 9 kwietnia

Ważna informacja dla wszystkich osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowe. Agencja Rozwoju Lokalnego rozpoczyna rekrutację na kursy w ramach projektu „Umiejętności drogą na sukcesu”. Od 9  do 22 kwietnia prowadzone sa zapisy na kursy „Operator obrabiarki CNC” oraz „Operator wózka widłowego – kurs rozszerzony”. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które ukończyły

Czytaj dalej

30.03.2018

Wydłużenie terminu składania wniosków w Programie FIO 2018

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018”. Narodowy Instytut Wolności przesunął termin składania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 do czwartku, 5 kwietnia do godz. 16:15. Pierwotny termin – 29 marca – został przesunięty ze względu na potrzeby małych organizacji pozarządowych. Więcej informacji na temat naboru wniosków można uzyskać

Czytaj dalej