Aktualności

25.04.2018

Nowe konkursy na dofinansowanie z EFS

24 kwietnia 2018 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkursy dla Poddziałania 8.2.1, 9.2.3, 8.5.3, 8.5.3 OSI, 9.2.1 OSI (miasta) i 9.2.1 OSI (wiejskie)  o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski można składać w następujących terminach: Poddziałanie 8.2.1 

Czytaj dalej

24.04.2018

Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” w PSP nr 14

Od marca 2018 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na zlecenie Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje rekomendowany program wychowawczo-profilaktyczny PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE” Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Czytaj dalej

23.04.2018

„Aktywni na rynku pracy” – kolejna propozycja ARL

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. rozpoczyna realizację projektu: „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”. Skierowany jest on do osób, które ukończyły 30 rok życia,  zamieszkujących na terenie powiatu ostrowieckiego, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP z przyznanym  I lub II profilem wsparcia lub pozostających bez zatrudnienia i nie zarejestrowanych w PUP Do udziału w projekcie zapraszamy: kobiety,

Czytaj dalej

23.04.2018

Operator CNC i operator wózka widłowego – rekrutacja na szkolenia tylko do 27 kwietnia!

Jeszcze do 27 kwietnia prowadzone są zapisy na kursy „Operator obrabiarki CNC” oraz „Operator wózka widłowego – kurs rozszerzony”. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 rok życia i pozostają w wieku aktywności zawodowej, mieszkające lub pracujące na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, ewentualnie osoby bezrobotne, ale mieszkające w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szkolenia są prowadzone w ramach projektu „Umiejętności drogą

Czytaj dalej

19.04.2018

Zasady równości szans i niedyskryminacji – zapraszamy na szkolenie w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zapraszają na szkolenie: Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn Szkolenie odbędzie

Czytaj dalej

18.04.2018

20 maja 2018 – ważny termin dla „starych” stowarzyszeń zwykłych!

20 maja 2018 roku mija termin, w którym „stare” stowarzyszenia zwykłe – te, które powstały przed 20 maja 2016 roku mają obowiązek dokonać wpisu do nowej ewidencji oraz dostosować się do przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Nowelizacja pozwoliła dać stowarzyszeniom zwykłym nowe możliwości działania, ale i nałożyła na nie nowe obowiązki. Zmieniły się zasady

Czytaj dalej