Aktualności

18.02.2019

Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane nie dłużej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) mogą uzyskać mikrodotacje w wysokości do 5 000 złotych. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój rozpoczyna nabór do III edycji programu pn. „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”. Nabór odbędzie się w dniach 4 – 8 marca 2019 r. Granty można

Czytaj dalej

18.02.2019

Konkursy PARP dla firm z Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwsze konkursy na nabory wniosków dla firm z Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Na dofinansowania przeznaczono łącznie: 50 mln zł na zdobywanie zagranicznych rynków oraz aż 250 mln zł na rozwijanie produktów sieciowych – czyli oferowanie produktów i usług pod jedną marką W ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja

Czytaj dalej

13.02.2019

Spotkanie informacyjne dotyczące PROO 2018 – 2030 – Kielce

We wtorek, 19 lutego 2019 r. o godz. 13, w sali nr 10 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane PROO. Przewidziany porządek: 1. Rozpoczęcie i powitanie. 2. Wystąpienie

Czytaj dalej

13.02.2019

Rusza nabór do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego od 11 lutego rozpoczął nabór do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO 2018 – 2030. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie organizacje pozarządowe. W ramach programu organizacje mogą uzyskać wsparcie do działalności statutowej oraz instytucjonalnej.  Program daje możliwość pozyskania dotacji  nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich

Czytaj dalej

12.02.2019

Program Otwartych Stref Aktywności – konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym  – tzw. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019. O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty: jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.

Czytaj dalej

8.02.2019

Rekrutacja na szkolenie „Operator koparko – ładowarki”

W dniach 4 – 15 lutego 2019 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzić będzie rekrutację na szkolenie „Operator koparko -ładowarki”. Szkolenie organizowane będzie w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby bezrobotne z

Czytaj dalej