Aktualności

20.09.2016

Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza przedstawicieli NGO z województwa świętokrzyskiego na dwudniowe bezpłatne szkolenie pn. „Zarządzanie finansami jako kluczowa kompetencja podejmowania decyzji w organizacjach pozarządowych”. Organizatorem szkolenia jest Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „HORYZONT”, a poprowadzi je Pani Karolina Cyran Juraszek, związana z sektorem pozarządowym od

Czytaj dalej

19.09.2016

Punkty konsultacyjne w gimnazjach

Od września w ostrowieckich gimnazjach działają Punkty Konsultacyjne prowadzone przez Agencję Rozwoju Lokalnego. Działalność Punktów zgodna jest z zapisami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Punkty Konsultacyjne są adresowane do młodzieży szkolnej oraz rodziców, a ich zadaniem jest przeciwdziałanie zachowaniom dysfunkcyjnym, problemom osobistym i społecznym oraz wspieranie uczniów w ich pokonywaniu, a także profilaktyka uzależnień.

Czytaj dalej

14.09.2016

Z Lokalnym Punktem Informacyjnym o projektach unijnych

Obowiązki realizatorów projektów unijnych w zakresie promocji i oznaczania projektów, wybrane zagadnienia dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wniosek o płatność i obsługa systemu SL2104 – to główne tematy szkolenia „Wybrane zasady realizacji projektów unijnych” zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Czytaj dalej

14.09.2016

Promocja Punktów Konsultacyjnych

Od września ponownie w ostrowieckich gimnazjach ruszyły Punkty Konsultacyjne prowadzone przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., a finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 r. W punktach świadczymy pomoc psychologiczną i terapeutyczną w rozwiązywaniu problemów osobistych, szkolnych i relacyjnych- mówi koordynująca działania wszystkich punktów Katarzyna Sobczyk

Czytaj dalej

14.09.2016

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Wnioski w edycji jesiennej można składać do 14 października, do godz. 16.00. Program RITA – Przemiany w regionie jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED).Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian

Czytaj dalej

14.09.2016

Konkurs „Nowa Przestrzeń. Najlepsza inicjatywa dla młodzieży województwa świętokrzyskiego”

Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zaprasza organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz grupy nieformalne do udziału w konkursie pt. „Nowa Przestrzeń. Najlepsza inicjatywa dla młodzieży województwa świętokrzyskiego”. Konkurs organizowany jest przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pod patronatem honorowym marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa i

Czytaj dalej