Aktualności

24.11.2016

Konkurs MRPiPS: Maluch plus 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Maluch plus 2017”, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł. Nowością jest moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można się ubiegać o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko –

Czytaj dalej

24.11.2016

Warsztaty dla pracowników oświaty

Warsztaty dla pracowników oświaty z pisania wniosków do Programu ERASMUS+ Praktyczne warsztaty z pisania wniosku do Programu ERASMUS+, a także szkolenia dotyczące możliwości pozyskiwania ze źródeł krajowych dodatkowych grantów dla szkół i przedszkoli odbędą się na przełomie listopada i grudnia w Warszawie i w Poznaniu. Organizuje je Agencja Pracy Twórczej. Jak pozyskać dotację z programu

Czytaj dalej

19.11.2016

Konkurs MSiT: Organizacja zajęć sportowych dla uczniów

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Wnioski należy składać do 2 grudnia 2016 r. Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2017 roku zadań objętych konkursem, wynosi

Czytaj dalej

19.11.2016

Uwaga! Trwa nabór wniosków w programie „Wolontariat dla dziedzictwa”

Uwaga! Trwa nabór wniosków w programie „Wolontariat dla dziedzictwa” prowadzonego przez NID Do 30 listopada trwa nabór wniosków w programie dotacyjnym Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wolontariat dla dziedzictwa”. Zachęcamy do składania wniosków. Regulamin programu „Wolontariat dla dziedzictwa” znajduje się na stronie: http://wolontariat.nid.pl/news/news?id=165 Wnioski w programie mogą składać organizacje pozarządowe działajace na terenie RP. W programie można

Czytaj dalej

18.11.2016

Zapraszamy na warsztaty wyjazdowe pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”

Agencja Rozwoju Lokalnego prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza do udziału w trzydniowych warsztatach wyjazdowych pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim” w dniach 23-25 listopada 2016 roku, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.   Celem warsztatów wyjazdowych będzie poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i

Czytaj dalej

17.11.2016

Czas na praktykę

Rozpoczęły się zajęcia praktyczne dla uczestników projektu „NOWA SZANSA”. Przyszli kucharze oraz  monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie mają za sobą już warsztaty rozwoju zawodowego i psychospołeczne, spotkania z coachem i doradcą zawodowym oraz przygotowanie teoretyczne do pracy w nowym zawodzie. Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na szlifowanie umiejętności praktycznych – w realnym miejscu

Czytaj dalej