Aktualności

9.11.2020

Strategia Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2030 – konsultacje społeczne

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w końcowym etapie konsultacji nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2030. Gotowy jest wstępny projekt tego dokumentu, który powstał podczas spotkań i warsztatów z udziałem przedstawicieli samorządu, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i spółek gminnych, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i in. – Już teraz gorąco zachęcam każdego

Czytaj dalej

9.11.2020

Wsparcie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – projekt ARiMR

Do 30 listopada trwa nabór wniosków w projekcie na dosfinansowanie otwierania pozarolniczej działalności gospodarczej realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Projekt skierowany jest do rolników, ich małżonków lub domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12

Czytaj dalej

6.11.2020

Program „Wesprzyj seniora” – ogłoszenie MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski informuje, iż od dnia 23 października 2020 r., do dnia 31 grudnia 2020 r. realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki) do domu samotnych seniorów powyżej 70 r.ż., którzy ograniczyli wychodzenie na zewnątrz,

Czytaj dalej

4.11.2020

Konkurs „Lokalne NIEBANALNE” – mamy pierwsze rozstrzygnięcie!

UWAGA! Mamy pierwsze wyniki w naszym konkursie „Lokalne NIEBANALNE”! W naszym facebookowym wyścigu o Nagrodę Publiczności zwyciężyła…WIKTORIA GRUSZCZYŃSKA! Uczennica klasy IIIb z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 zaprezentowała nam swoją wizję Galerii Ostrowiec. Jej praca najbardziej spodobała się facebookowiczom, którzy oddali na nią 552 lajko – głosy. Warto nadmienić, że w sumie na wszystkie prace

Czytaj dalej

29.10.2020

XVIII edycja konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Uruchomiona została kolejna edycja konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Już po raz 18 przedsiębiorcy mogą oceniać urzędy, wybierać najlepsze i najbardziej wzorcowe, których współpraca z przedsiębiorcami jest najlepiej oceniana. Konkurs organizuje Business Centre Club wraz z Ministerstwem Finansów oraz Krajowa Administracją Skarbowa. Dotychczasowa formuła konkursu ulega zmianie i ankiety oceniające można wypełnić online na stronie

Czytaj dalej

29.10.2020

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej – „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie wniosków w ramach konkursu „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”. Nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw odbywa się w dniach 28.10 – 27.11.2020 r.  do godziny 16.00. Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy wraz z załącznikami winien być złożony w siedzibie Grantodawcy: 27-423 Bałtów (osobiście, przesłany

Czytaj dalej