Aktualności

9.05.2018

Spotkanie informacyjne nt. projektów społecznych i aktywizacyjnych – Kielce

Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektów społecznych, dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz tworzenia dziennych świetlic środowiskowych, a także  projektów przewidujących aktywizację zawodową. Spotkanie  odbędzie się 21 maja 2018 r. o godzinie 9.30 w Centrum Kongresowym Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach (sala Lambda). Podczas spotkania specjaliści

Czytaj dalej

4.05.2018

Tworzenie przedsiębiorstw społecznych – dotacje Kielecko – Ostrowieckiego OWES

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłosił nabór zgłoszeń od osób i podmiotów, zainteresowanych utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego. Przedsiębiorstwo społeczne, które powstanie w wyniku udzielonego wsparcia, musi mieć siedzibę na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego – czyli na terenie miasta Kielce lub powiatów: kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego lub ostrowieckiego. Nabór wniosków potrwa od 28

Czytaj dalej

26.04.2018

„Gotowi na RODO” – bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

W związku ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz wprowadzeniem tzw. RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie danych Osobowych) zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące tej tematyki. Szkolenie pod hasłem: „Gotowi na RODO” skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Odbędzie się ono 21 maja w Kielcach w sali nr 13

Czytaj dalej

26.04.2018

Zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach unijnych – szkolenie w CAO

We wtorek 24 kwietnia w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się kolejne szkolenie na temat realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Tematem szkolenia była realizacja równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach unijnych. Szkolenie poprowadziła Pani Dorota Sarzyńska z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy

Czytaj dalej

25.04.2018

Nowe konkursy na dofinansowanie z EFS

24 kwietnia 2018 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkursy dla Poddziałania 8.2.1, 9.2.3, 8.5.3, 8.5.3 OSI, 9.2.1 OSI (miasta) i 9.2.1 OSI (wiejskie)  o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski można składać w następujących terminach: Poddziałanie 8.2.1 

Czytaj dalej

24.04.2018

Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” w PSP nr 14

Od marca 2018 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na zlecenie Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje rekomendowany program wychowawczo-profilaktyczny PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE” Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Czytaj dalej