Aktualności

6.08.2020

Oferta dla sektora MŚP z województwa świętokrzyskiego – promocja produktów i usług na rynkach zagranicznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wychodzi z nową ofertą do przedsiębiorców z sektora MŚP. Do 7 września trwać będzie nabór wniosków na dofinansowania dla tych firm, które posiadają własny produkt biznesowy i chciałyby wypromować go na rynkach zagranicznych. Ze wsparcia mogą korzystać przedsiębiorstwa z tzw. Polski Wschodniej, w tym firmy województwa świętokrzyskiego. Maksymalna kwota dofinansowania to

Czytaj dalej

4.08.2020

Promowanie wartości europejskich – nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

Propozycja dla organizacji pozarządowych! Parlament Europejski ogłasza nabór wniosków na projekty promujące wartości europejskie wśród społeczności lokalnych. Adresatem projektu są w szczególności organizacje młodzieżowe oraz takie, których oferta skierowana jest do ludzi młodych. Nabór rozpoczął się 30 lipca. Wnioski można składać w jednej z następujących kategorii działań: aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego,          organizacja

Czytaj dalej

31.07.2020

Szkolenia nt. wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży – część 4

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej części drugiego z cyklu szkoleń multimedialnych na temat wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Szkolenie ”METODY PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ. ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI I MŁODZIEŻY” przygotował i prowadzi Łukasz Niewczas – terapeuta młodzieży i dorosłych, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kierownik Działu Profilaktyki i

Czytaj dalej

30.07.2020

„Dzieciaki na 5+” – spotkania w ramach Akademii Świadomych Rodziców

W poniedziałek (27 lipca) oraz wtorek (28 lipca) w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyły się 2 spotkania w ramach Akademii Świadomych Rodziców. Stanowią one część projektu „Dzieciaki na 5+” realizowanego w ramach Działania: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Czytaj dalej

24.07.2020

Dotacje dla świętokrzyskich małych i mikroprzedsiębiorstw- dotacje obrotowe

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, że od 28 lipca rozpoczyna się nabór wniosków w ramach wsparcia świętokrzyskich mikro i małych przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów lub utraciły płynność finansową na skutek kryzysu ekonomicznego spowodowanego pandemią koronawirusa. Wnioski składane mogą być wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl. Wsparcie realizowane jest w ramach Świętokrzyskiego Pakietu

Czytaj dalej

23.07.2020

Tarcza antykryzysowa – ważne informacje dla przedsiębiorców z PUP

W ramach współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim a Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przekazujemy informacje istotne dla przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej udzielanego przez ostrowiecki PUP. Ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając na podstawie

Czytaj dalej