Aktualności

16.04.2019

Regionalne Targi Pracy z udziałem ARL

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. miała możliwość wzięcia udziału w Regionalnych Targach Pracy, które odbyły się 12 kwietnia 2019 r. w hali sportowej III Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizatorem Targów byli Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Patronat nad imprezą objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Czytaj dalej

11.04.2019

Opieka nad osobami niesamodzielnymi – warsztaty z przygotowania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne  warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi. Konkursy ogłoszone zostaną w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, obejmować mogą takie inicjatywy jak: teleopieka, usługi asystenckie, mieszkania wspomagane oraz  działania ukierunkowane na rozwój opieki nad osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i starszymi.  Warsztaty odbędą się 16

Czytaj dalej

9.04.2019

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w CAO

Autyzm to obecnie jeden z największych problemów społecznych. Spektrum autyzmu dotyka wiele dzieci powodując problemy komunikacyjne i społeczne. Od pewnego czasu wzrasta świadomość i wiedza na temat autyzmu, a przyczyniają się do tego akcje i działania promocyjne. 2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza

Czytaj dalej

8.04.2019

Konkursy dla organizacji pozarządowych – ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii. Organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o środki z łącznej puli  zaplanowanej  2019 roku wynoszącej 345 000 zł. W ramach konkursu zaplanowano przeprowadzenie naboru wniosków w

Czytaj dalej

8.04.2019

Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych – konkurs Kancelarii PRM

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłosił konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać organizacje pozarządowe działające w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Czytaj dalej