Aktualności

11.01.2018

Konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego

Do 2 lutego 2018 r. można przesyłać wnioski o grant w ramach konkursu organizowanego przez Fundusz Obywatelski. W konkursie mogą wziąć udział następujące podmioty: fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o

Czytaj dalej

10.01.2018

Fundusze Europejskie 2018 w Ministerstwie Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju informuje, iż na rok 2018 przewiduje przeprowadzenie naborów wniosków na ponad 700 konkursów. Już w styczniu zostanie otwartych 90 nowych naborów, a ponadto można składać wnioski na trwające 193 konkursy. Wnioskodawcy mogą ubiegać się unijne pieniądze w następujących obszarach: PRZEDSIĘBIORCY Efektywność energetyczna Badania i rozwój JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ADMINISTRACJA RZĄDOWA, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY

Czytaj dalej

9.01.2018

„Demokracja w Działaniu” – dotacje z Fundacji im. S. Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła terminy naboru wniosków wstępnych w programie „Demokracja w Działaniu” na rok 2018. wnioski będzie można składać w dwóch terminach: do 15 lutego 2018 do 15 września 2018 O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich

Czytaj dalej

8.01.2018

Nowe konkursy w ramach PO WER

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego planuje uruchomienie nowych konkursów do realizacji przez instytucje zarządzające w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Więcej informacji można uzyskać poniżej w opublikowanych ogłoszeniach: Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Ogłoszenie o konkursie

Czytaj dalej

4.01.2018

Nabór wniosków w PO Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 1.3

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów w ramach działania  „Gwarancja dla młodzieży”. Nabór wniosków odbywać się będzie w kilku turach. Pierwsza runda potrwa od 1 do 28 lutego 2018 r. Program naborów na rok 2018: I runda –

Czytaj dalej

3.01.2018

Nieodpłatne zajęcia rekreacyjne dla seniorów

Ostrowieccy seniorzy będą mogli skorzystać z kolejnych ciekawych propozycji. Prezydent  Miasta Jarosław Górczyński zaprasza seniorów na nieodpłatne zajęcia rekreacyjne w ramach akcji „Aktywny Senior”. Już od 10 stycznia ruszają zajęcia taneczne, które odbywać się będą w każdą środę w godzinach 16.00 – 18.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej KSZO. Zajęcia te – szczególnie atrakcyjne w

Czytaj dalej