Aktualności

15.03.2017

Trwa nabór do programu „Kultura – Interwencje 2017”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje 2017”, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Wnioski można składać do 27 marca 2017 r. Uprawnione

Czytaj dalej

15.03.2017

Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności? Złóż wniosek do „Działaj Lokalnie”!

Ruszyła kolejna runda konkursów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z siecią 67 Ośrodków Działaj Lokalnie. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców, mają szansę zdobyć dofinansowanie wynoszące maksymalnie 6 tys. złotych na swój pomysł. Więcej na: www.dzialajlokalnie.pl.

Czytaj dalej

15.03.2017

II nabór do programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza drugi nabór do programu „Partnerstwo dla książki”. Wnioski można składać do 31 marca 2017 r. Program służy finansowaniu 4 rodzajów zadań: 1) prowadzeniu szkoleń dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych; 2) prowadzeniu działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych; 3) prowadzeniu szkoleń dotyczących podniesienia kwalifikacji księgarzy; 4) promocji księgarń stacjonarnych

Czytaj dalej

7.03.2017

Trwają konkursy dotacyjne SENIORZY W AKCJI

Trwają konkursy dotacyjne SENIORZY W AKCJI oraz GENERATOR INNOWACJI SIECI WSPARCIA Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” przedłużyło termin naboru pomysłów do dwóch konkursów dotacyjnych: SENIORZY W AKCJI oraz GENERATOR INNOWACJI SIECI WSPARCIA. Konkurs Seniorzy w akcji skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35. roku życia), które mają pomysł

Czytaj dalej

7.03.2017

Edukacja globalna. Regranting dla organizacji pozarządowych

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Wnioski konkursowe należy składać do 24 marca 2017 r. do godz. 16:00. W konkursie dostępne są dwie ścieżki grantowe: ścieżka A – kwota dofinansowania od 20 tys. do 35 tys. zł (dla organizacji z większym doświadczeniem w edukacji

Czytaj dalej

7.03.2017

KONKURS NA LOGO ŚCITT

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza konkurs na stworzenie nowego logotypu. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna (pełnoletnia) bądź prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Nagroda w konkursie wynosi 2000 zł, komisja może także przyznać wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł. Prace konkursowe można dostarczać do 31

Czytaj dalej