Aktualności

29.03.2017

II konkurs MSiT: Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce

Minister Sportu i Turystyki ogłosił II konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017. Oferty należy składać do 18 kwietnia 2017 r. O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w

Czytaj dalej

29.03.2017

Ogólnopolski konkurs mikrograntów „Centrum dla Rodziny”

Konkurs mikrograntów „Centrum dla Rodziny”, realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jest skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Nabór ofert już trwa! Głównym założeniem Konkursu jest zachęcenie lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego. Stowarzyszenie Instytut

Czytaj dalej

28.03.2017

Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT: „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Najbliższy termin składania wniosków mija 6 kwietnia 2017 r. Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 stycznia 2017 roku (link do programu: bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html). Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań: Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci

Czytaj dalej

28.03.2017

Konkurs PFRON: „Aktywność i wiedza”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski należy składać do 24 kwietnia 2017 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Czytaj dalej

28.03.2017

Ogłoszenie o I otwartym konkursie ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2017 roku

Ogłoszenie o I otwartym konkursie ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2017 roku realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty I konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Czytaj dalej

24.03.2017

SEMINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców na seminarium informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw oraz zasad korzystania z usług doradczych z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Seminarium odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. w Hotelu Kongresowym, sala Audytorium w godz. 12.30-15.00. Seminarium „Dostęp do finansowania. Narzędzia i

Czytaj dalej