Aktualności

13.07.2018

Zmiany w RODO – webinarium dla organizacji pozarządowych

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nastąpiły duże zmiany w procesie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez wszystkie podmioty z tym związane. RODO dotyczy także organizacji pozarządowych, z których wiele realizując zadania publiczne gromadzi i przetwarza dane swoich beneficjentów i członków. Przepisy RODO zaostrzyły procedury, wiele podmiotów musi także przeorganizować proces gromadzenia danych.

Czytaj dalej

12.07.2018

„Laur Innowacyjności 2018”

Trwa VIII edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2018”. Konkurs ma na celu przyczynić się do szerokiej popularyzacji instytutów naukowo-badawczych, firm, przedsiębiorstw i podmiotów podejmujących działania oraz ich projektów ukierunkowanych na tworzenie produktów innowacyjnych. Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających nowatorski charakter. Organizatorem

Czytaj dalej

5.07.2018

„Herosi przedsiębiorczości” – granty dla wspólnych inicjatyw

Grupa „EUROCASH” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym „Herosi przedsiębiorczości – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest dofinansowanie ciekawych inicjatyw lokalnych na następujących obszarach: Ekologia Sport Kultura Przestrzeń wspólna Pomoc czyli działanie na rzecz grup i osób potrzebujących W konkursie mogą wziąć udział

Czytaj dalej

5.07.2018

Kolejne warsztaty nt. przygotowania wniosków aplikacyjnych do EFS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Departamentem Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza do udziału w warsztatach poświęconych przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków EFS projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się oraz Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego

Czytaj dalej

2.07.2018

„Kadry i płace” – ARL zaprasza na szkolenie

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. rozpoczyna nabór na kolejne szkolenie w ramach projektu: „Umiejętności drogą do sukcesu”. Tym razem zapraszamy chętnych na szkolenie „Kadry i płace”. Zapraszamy osoby zamieszkałe w Ostrowcu Świętokrzyskim – zarówno pracujące na terenie miasta, jak i bezrobotne, które ukończyły 18 rok życia i są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Zapisy

Czytaj dalej

28.06.2018

Działania 1.2 i 2.5 RPOWŚ 2014 – 2020 – warsztaty szkoleniowe

Departament Wdrażania EFRR zaprasza Beneficjentów pomocy objętych Działaniami 1.2 i 2.5 na warsztaty szkoleniowe z zakresu etapów wdrażania, rozliczania oraz zamówień publicznych udzielanych w ramach realizowanych projektów objętych Działaniami 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020. Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia: Najczęściej popełniane błędy przy wyborze wykonawców, Zasady udzielania zamówień z zastosowaniem przepisów określonych

Czytaj dalej