Aktualności

6.08.2019

„Europa dla obywateli” – program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA ogłosiła otwarcie naboru wniosków na działania w ramach Komponentu 2: 2.1. Partnerstwo miast oraz 2.2 Sieci miast. Termin składania wniosków elektronicznych upływa 2 września o godzinie 12:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).  Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) jest jedną z autonomicznych agencji Unii Europejskiej, która zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na

Czytaj dalej

5.08.2019

„Świętokrzyski Racjonalizator 2019” – trwa zgłaszanie kandydatów

Do 30 września br. można składać wnioski do tegorocznej edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Nagroda przyznawana jest od 2009 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego,  ma ona za zadanie wypromowanie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego. W konkursie rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony

Czytaj dalej

30.07.2019

Pożyczki dla firm – oferta Funduszu Pożyczkowego WŚ

Od 9 lat funkcjonuje Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. Instytucja ta – powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego daje możliwość rozwoju firm – w szczególności z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Wsparcie w formie pożyczek udzielane jest na preferencyjnych warunkach. Ze wsparcia FPWŚ mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy

Czytaj dalej

30.07.2019

Szkolenia dla menadżerów z branży MŚP

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór chętnych przedsiębiorców z sektora MŚP do projektu „Akademia Menadżera MŚP”. Projekt przewiduje możliwość uczestnictwa w szkoleniach opracowanych na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych wraz z 80 % refundacją kosztów tych szkoleń. Projekt skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu przedsiębiorstw z sektora MŚP z województw: małopolskiego,

Czytaj dalej

22.07.2019

Świętokrzyska Nagroda Jakości 2019 – trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków do uczestnictwa w XXI edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości – ustanowionej w 1999 roku przez Sejmik Wojewódzki Województwa Świętokrzyskiego. W konkursie Świętokrzyska Nagroda Jakości co roku wyróżniane są najlepsze przedsiębiorstwa i organizacje z terenu województwa świętokrzyskiego, stale doskonalące się, konsekwentnie wdrażające nowoczesne koncepcje zarządzania, ukierunkowane na zaspokojenie rosnących potrzeb i wymagań klientów oraz

Czytaj dalej

19.07.2019

Profilaktyczne podsumowanie w „Hetmanie”

Drugi rok z rzędu Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. współpracuje ze Stowarzyszeniem Szachowym „HETMAN” przy realizacji zadania „Wakacje z szachami”. W ramach tego działania uczestniczące w zajęciach dzieci i młodzież mogą – oprócz doskonalenia umiejętności szachowych – dowiedzieć się więcej na temat  uzależnień, sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz własnego bezpieczeństwa – nie tylko w czasie

Czytaj dalej