Aktualności

19.01.2018

Konkursy Urzędu Marszałkowskiego WŚ na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej na rok 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  przeciwdziałania przemocy i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018. Termin składania ofert upływa 8 lutego 2018 r. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Czytaj dalej

18.01.2018

„ZDROWO-KOMFORTOWO – nagród ciąg dalszy”

W czwartek 11 stycznia 2018 r. Gimnazjaliści z PG 3 i PG 4, którzy wzięli udział w realizacji zadania „ZDROWO-KOMFORTOWO”, odebrali kolejną nagrodę, tym razem było to wspólne wyjście „na pizzę”. Wcześniej na spotkaniu podsumowującym, które odbyło się 21 grudnia 2017 r., otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a szkoły symboliczne statuetki i podziękowania. Przypominamy: „ZDROWO

Czytaj dalej

17.01.2018

Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2018”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór wniosków do programu „Równać Szanse 2018” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ogólnopolski Program Grantowy „Równać Szanse 2018” skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców oraz do domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od

Czytaj dalej

16.01.2018

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych zaprasza na spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr. Adamem Bodnarem. Odbędzie się ono 23 stycznia 2018 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 w sali nr 18 o godz. 12.15. Spotkanie ma charakter otwarty. Do udziału w spotkaniu zapraszamy

Czytaj dalej

15.01.2018

Projekt „AKTYWNI NA RYNKU PRACY” z dofinansowaniem

Z przyjemnością informujemy, że projekt Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. pn: „AKTYWNI NA RYNKU PRACY” spełnił wszystkie kryteria konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania. Z projektu będą mogły skorzystać osoby powyżej 29 roku życia, z terenu powiatu ostrowieckiego, znajdujące się w szczególnej sytuacji

Czytaj dalej

11.01.2018

Ogłoszenie Zarządu WŚ o konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z

Czytaj dalej