Aktualności

14.10.2016

Warsztaty kompetencji psychospołecznych i doradztwo zawodowe dla młodzieży

Rozwija się dobra współpraca Agencji Rozwoju Lokalnego ze szkołami w Ostrowcu Świętokrzyskim. Coraz więcej placówek zgłasza zapotrzebowanie na przeprowadzenie przez specjalistów ARL zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych dla swoich uczniów i uczennic. Od września 2016 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 1 oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywają

Czytaj dalej

12.10.2016

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe z województwa świętokrzyskiego  do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Szkolenia organizowane są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej. Akademia

Czytaj dalej

12.10.2016

Warsztaty na temat agresji i przemocy

Przemoc i agresja stanowią poważny problem cywilizacyjny. Dotyka on dzieci i młodzież w szkołach, jest obecny w pracy, w domu, na ulicy. Posiada różne formy: psychiczną, fizyczną, słowną. Niesie ze sobą różnorakie skutki, a jego przyczyny wynikają z różnych źródeł. O tym wszystkim można było dowiedzieć się 7 października w piątek, podczas zorganizowanych przez Agencję

Czytaj dalej

5.10.2016

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „NOWA SZANSA” !!!

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zaprasza osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów do udziału w projekcie „NOWA SZANSA”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W projekcie zaplanowano m. in. pracę socjalną, indywidualne poradnictwo

Czytaj dalej

5.10.2016

Agencja Rozwoju Lokalnego, prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na Forum Samorządności Szkolnej!

20 października w Starachowicach odbędzie się pierwsze regionalne spotkanie osób, którym bliska jest idea samorządności szkolnej. Forum skierowane jest zarówno do młodzieży jak i pedagogów, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października. Na wydarzenie zapraszają Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Starachowic  Marek Materek oraz Szkoła Podstawowa nr 10 im.

Czytaj dalej

5.10.2016

„Kompetencje kluczem do kariery”

Informujemy, że Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem „Kompetencje kluczem do kariery” skierowanego do uczniów Technikum Mechanicznego i Handlowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.5  Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości

Czytaj dalej