Aktualności

6.04.2017

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Od 3 do 28 kwietnia 2017 r. można zgłaszać się do Fundacji Poland Business Run, aby zostać jej podopiecznym i beneficjentem biegu. Fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnością ruchową, w tym także osobom po amputacji. Fundacja Poland Business Run jest organizatorem największego charytatywnego biegu biznesowego, w formie sztafety. 3 września 2017 w siedmiu miastach Polski (Krakowie,

Czytaj dalej

6.04.2017

Rusza 3. edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”

Rozpoczęła się 3. edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”, będącego wspólną inicjatywą Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Telewizji Polsat, firmy Procter&Gamble oraz agencji Grey Group. Celem programu jest udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uprawiającej sporty wyczynowe, jak również wspieranie aktywności sportowej dzieci chorych i niepełnosprawnych. Ambasadorami tegorocznej edycji zostali Robert Korzeniowski, Konrad Bukowiecki oraz Marzena Zięba i Grzegorz

Czytaj dalej

30.03.2017

Spotkanie informacyjne „Start z Agencją”

W czwartek, 30 marca 2017 r. w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o . przy ul. Sandomierskiej 26 A odbyło się kolejne spotkanie informacyjne pod hasłem: „Start z Agencją”.  Spotkanie miało na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat zakładania własnej działalności gospodarczej oraz zasad jej prowadzenia i wynikających stad obowiązków. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji, z

Czytaj dalej

29.03.2017

Granty na innowacje społeczne – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej. KTO MOŻE APLIKOWAĆ? O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji

Czytaj dalej

29.03.2017

Nabór wniosków w konkursie POWER: Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa POWER. Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami

Czytaj dalej

29.03.2017

II konkurs MSiT: Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce

Minister Sportu i Turystyki ogłosił II konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017. Oferty należy składać do 18 kwietnia 2017 r. O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w

Czytaj dalej