Aktualności

3.08.2018

„Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach po raz kolejny organizuje Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń lub osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. “Świętokrzyski Anioł Dobroci” przyznawany

Czytaj dalej

3.08.2018

Konkurs „Świętokrzyski racjonalizator”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Świętokrzyski racjonalizator”. Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego. W konkursie rozpatrywane są te wszystkie rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór

Czytaj dalej

2.08.2018

Warsztaty na temat projektów RPOWŚ 2014 – 2020 – Działanie 9.1

Departament Wdrażania EFS UMWŚ zaprasza na warsztaty dotyczące wdrażania projektów z Działania 9.1  „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” przewidujących aktywizację społeczno – zawodową w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Klubów i Centrów Integracji Społecznej. Warsztaty odbędą się 10 sierpnia 2018 r., w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego

Czytaj dalej

26.07.2018

III edycja Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw – nabór wniosków

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza wszystkie grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe z regionu do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”. Wysokość środków finansowych zaplanowanych na dofinansowanie to 365 tys. zł. Pierwszy nabór wniosków w ramach konkursu będzie miał miejsce już w sierpniu. Projekt  “Świętokrzyski Fundusz Młodych

Czytaj dalej

23.07.2018

Nabór wniosków – Działanie 3.1 Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 20.08.2018 do 19.10.2018 Wnioski o dofinansowanie mogą składać: – organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2

Czytaj dalej

16.07.2018

Świętokrzyski Festiwal Seniorów – zaproszenie do udziału

Do 10 września można zgłaszać kandydatów do wzięcia udziału w I Świętokrzyskim Festiwalu Seniorów, który zaplanowano na 10 października 2018 roku. Organizatorem imprezy jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego-Biuro Komunikacji Społecznej. Współorganizatorami imprezy są pełnomocnik marszałka ds. seniorów, Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Impreza zostanie zorganizowana w ramach obchodów 20 –

Czytaj dalej