Aktualności

29.01.2018

Fundusz Obywatelski – nabór wniosków do 2 lutego

Jeszcze tylko do 2 lutego 2018 r. można składać wnioski o grant w ramach konkursu organizowanego przez Fundusz Obywatelski. Wsparcie uzyskają inicjatywy mieszczące się w następujących obszarach: nowe formy edukacji obywatelskiej, w tym także działania adresowane do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami; działania związane z ochroną integralności i praworządnością działania

Czytaj dalej

26.01.2018

Konkursy Urzędu Marszałkowskiego WŚ na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. Oferty należy składać do 12 lutego 2018 r. Zadanie nr 1 – Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących

Czytaj dalej

25.01.2018

O społeczeństwie obywatelskim z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

We wtorek 23 stycznia 2018 r. Centrum Aktywności Obywatelskiej gościło Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara wraz z grupą współpracowników. Jego obecność w Ostrowcu Świętokrzyskim była częścią wizyty w województwie świętokrzyskim i spotkań z mieszkańcami. Spotkanie w CAO cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz młodzieży z Publicznego Gimnazjum Nr 1,

Czytaj dalej

25.01.2018

Oferta SIPH dla świętokrzyskich przedsiębiorców – zapraszamy na spotkanie informacyjne

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach została Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania wyłonionym w konkursie do realizacji usług rozwojowych dla świętokrzyskich przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru funkcjonalnego miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna. W ramach działania SIPH oferuje przedsiębiorcom możliwość refundacji tzw. kosztów rozwojowych (doradztwo, szkolenia) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję

Czytaj dalej

23.01.2018

Konkurs na realizację zadań publicznych WŚ z zakresu kultury na rok 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury na rok 2018. Wnioski składać mogą: • organizacje pozarządowe, • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia

Czytaj dalej

23.01.2018

Zapraszamy na spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych serdecznie zaprasza na spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr. Adamem Bodnarem. Przypominamy, iż odbędzie się ono dziś 23 stycznia 2018 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 w sali nr 18 o godz. 12.15. Spotkanie ma charakter otwarty. Do udziału w

Czytaj dalej