Aktualności

17.04.2020

Wsparcie dla III sektora – pakiet antykryzysowy

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawiło 19 rozwiązań dla III sektora wprowadzanych w ramach tarczy antykryzysowej. Pakiet osłonowy obejmuje ulgi dla NGO prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zlecaniu i rozliczaniu zadań publicznych oraz inne rozwiązania, które mają ułatwić organizacjom funkcjonowanie w warunkach epidemii. Zamieszczone one są w poniższych infografikach. NIW – CRSO

Czytaj dalej

17.04.2020

Wsparcie dla organizacji pozarządowych – nabór wniosków na refundację części kosztów pracowników

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, przyznawanej na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

Czytaj dalej

17.04.2020

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, dzięki której organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk będą mogły otrzymać wsparcie płynnościowe, w tym wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy, podtrzymanie produkcji czy inne koszty działalności. Wysokość wsparcia może osiągnąć nawet 20 mln złotych. BGK w najbliższym czasie wybierze pośrednika finansowego, który

Czytaj dalej

16.04.2020

300 MLN ZŁ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – wsparcie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył kwotę 300 mln zł. na działania w ramach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”, który jest elementem Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej. Kwota ta została wyasygnowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Największa kwota, bo prawie 231 mln zł, zostanie przeznaczona na uruchomienie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa

Czytaj dalej

16.04.2020

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – nabór wniosków

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór wniosków na dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, przyznawanej na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz.

Czytaj dalej

15.04.2020

Obniżone koszty wynajmu lokalu w IP i CBK

W związku ze skutkami pandemii kronowirusa, które w szczególnie negatywny sposób wpłynęly na sytuacje gospodarczą i ekonomiczną podjęte zostały działania mające na celu zapobieżeniu kryzysowi oraz wsparciu przedsiębiorców oraz pracowników. Zgodnie z Zarządzeniem Nr V/188/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca zostały obniżone stawki czynszu za wynajem lokali w

Czytaj dalej