Aktualności

18.02.2019

Konkurs na innowacje w zakresie kształcenia zawodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ogłasza nabór Grantobiorców, którzy opracują i wdrożą Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego. Celem projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera

Czytaj dalej

18.02.2019

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na bezpłatne szkolenie dotyczące form wsparcia skierowanych do przedsiębiorców w roku 2019. Poruszone zostaną takie kwestie jak dofinansowania z funduszy europejskich, wsparcie ze środków PUP czy oferta ARL skierowana do lokalnych przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2019 r. w

Czytaj dalej

18.02.2019

Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane nie dłużej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) mogą uzyskać mikrodotacje w wysokości do 5 000 złotych. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój rozpoczyna nabór do III edycji programu pn. „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”. Nabór odbędzie się w dniach 4 – 8 marca 2019 r. Granty można

Czytaj dalej

18.02.2019

Konkursy PARP dla firm z Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwsze konkursy na nabory wniosków dla firm z Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Na dofinansowania przeznaczono łącznie: 50 mln zł na zdobywanie zagranicznych rynków oraz aż 250 mln zł na rozwijanie produktów sieciowych – czyli oferowanie produktów i usług pod jedną marką W ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja

Czytaj dalej

13.02.2019

Spotkanie informacyjne dotyczące PROO 2018 – 2030 – Kielce

We wtorek, 19 lutego 2019 r. o godz. 13, w sali nr 10 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane PROO. Przewidziany porządek: 1. Rozpoczęcie i powitanie. 2. Wystąpienie

Czytaj dalej

13.02.2019

Rusza nabór do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego od 11 lutego rozpoczął nabór do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO 2018 – 2030. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie organizacje pozarządowe. W ramach programu organizacje mogą uzyskać wsparcie do działalności statutowej oraz instytucjonalnej.  Program daje możliwość pozyskania dotacji  nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich

Czytaj dalej