Aktualności

12.04.2018

Nowy obowiązek informacyjny organizacji pozarządowych

Informujemy, iż od 15 marca 2018 r. w związku ze zmianami w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wszystkie organizacje pozarządowe mają obowiązek złożyć w KRS adresy do doręczeń osób reprezentujących podmiot. Wszystkie organizacje mają obowiązek dostarczyć informacje w ciągu najbliższych 18 miesięcy, a więc do połowy września 2019 r. Więcej informacji na portalu organizacji pozarządowych

Czytaj dalej

9.04.2018

Szkolenie dla organizacji pozarządowych – Sandomierz

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zapraszają osoby zajmujące się zarządzaniem finansami w organizacjach pozarządowych bądź zainteresowane ta tematyką do udziału w szkoleniu pt. „Podstawy zarządzania finansami w organizacji pozarządowej”. Podczas szkolenia poruszone będą następujące zagadnienia: zarządzanie finansami w organizacji, odpowiedzialność zarządu za sprawy finansowe, prowadzenie działalności odpłatnej, obowiązki

Czytaj dalej

9.04.2018

Rekrutacja na kursy – ARL zaprasza od 9 kwietnia

Ważna informacja dla wszystkich osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowe. Agencja Rozwoju Lokalnego rozpoczyna rekrutację na kursy w ramach projektu „Umiejętności drogą na sukcesu”. Od 9  do 22 kwietnia prowadzone sa zapisy na kursy „Operator obrabiarki CNC” oraz „Operator wózka widłowego – kurs rozszerzony”. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które ukończyły

Czytaj dalej

30.03.2018

Wydłużenie terminu składania wniosków w Programie FIO 2018

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018”. Narodowy Instytut Wolności przesunął termin składania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 do czwartku, 5 kwietnia do godz. 16:15. Pierwotny termin – 29 marca – został przesunięty ze względu na potrzeby małych organizacji pozarządowych. Więcej informacji na temat naboru wniosków można uzyskać

Czytaj dalej

30.03.2018

Nowe konkursy ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkursy w ramach poddziałań 8.1.1, 8.3.1, 8.3.6, 8.5.1, 8.2.1 oraz 9.2.3 i 9.2.3 OSI i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkursy dotyczą takich obszarów jak: Tworzenie i rozwój

Czytaj dalej

29.03.2018

Pożyczki dla świętokrzyskich przedsiębiorców

We wtorek, 27 marca w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem marszałka Adama Jarubasa podpisane zostały umowy operacyjne pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucjami otoczenia biznesu, które będą pełnić rolę pośredników finansowych. Funkcje te pełnić będą: Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Lubelska Fundacja Rozwoju Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. W ramach

Czytaj dalej