Aktualności

17.11.2016

Czas na praktykę

Rozpoczęły się zajęcia praktyczne dla uczestników projektu „NOWA SZANSA”. Przyszli kucharze oraz  monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie mają za sobą już warsztaty rozwoju zawodowego i psychospołeczne, spotkania z coachem i doradcą zawodowym oraz przygotowanie teoretyczne do pracy w nowym zawodzie. Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na szlifowanie umiejętności praktycznych – w realnym miejscu pracy. Przyszłe kucharki i kucharze poznają zasady działania zakładu gastronomicznego, zaś przyszli monterzy

Czytaj dalej

17.11.2016

Świętokrzyskie oczami seniorów

Agencja Rozwoju Lokalnego zaprasza seniorów do udziału w konkursie „Świętokrzyskie w obiektywie aparatu fotograficznego”. Pierwszą edycję konkursu pod takim tytułem dla osób  powyżej 60 roku życia organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Prace można nadsyłać do 30 grudnia 2016 roku. Ideą przedsięwzięcia jest zachęcanie seniorów do twórczej aktywności i pokazanie ich oczami przyrodniczych i historycznych walorów województwa świętokrzyskiego. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach: •

Czytaj dalej

15.11.2016

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i na rzecz jej mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta, sala 001. Celem spotkania będzie przedstawienie propozycji zadań, jakie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zamierza powierzyć do realizacji w 2017 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku

Czytaj dalej

10.11.2016

Rusza Ostrowiecka Koperta Życia

Od poniedziałku, 14 listopada, rusza akcja Ostrowiecka Koperta Życia skierowana do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Odbiór pakietów, w skład których wchodzą naklejki na drzwi i lodówkę, koperta wraz z kwestionariuszem do wypełnienia możliwy będzie na specjalnie przygotowanym stoisku na parterze Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 w godz. 9- 14.   Akcja polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach

Czytaj dalej

7.11.2016

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

W dniu 9 listopada 2016r.w godzinach od 10.00 do 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu odbędzie się spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla MŚP na rozwój”. Tematyka najbliższego spotkania będzie dotyczyła wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 15 832 33 54 lub 15 864 20 74, na stronie internetowej pod linkiem:  http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/punkty-informacyjne/aktualnosci/item/734-spotkanie-informacyjne-z-cyklu-sroda-z-funduszami-dla-msp-na-rozwoj oraz w agendzie –

Czytaj dalej

4.11.2016

Konkursy MON: Realizacja zadań publicznych

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Oferty należy składać do 18 listopada 2016 r. Ogłoszone konkursy: Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 25/2016/OWzS» Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 24/2016/OWzS» Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań

Czytaj dalej