Aktualności

8.09.2016

Konkurs „Sukces zaczyna się od stypendium”

Wszyscy, których życie zmieniło się dzięki otrzymaniu stypendium mogą wziąć udział w konkursie Sukces zaczyna się od stypendium, organizowanego przez Fundację Dobra Sieć. Wykazać będzie trzeba się pomysłowością i kreatywnością, a najlepsze prace zostaną nagrodzone. „Stypendia dają moc. Stypendia mogą pomóc w rozwoju,  w podjęciu ważnych decyzji edukacyjnych, w spełnianiu marzeń. Jeśli Twoja historia wpisuje

Czytaj dalej

8.09.2016

Został wydłużony termin naboru Działanie 3.2

Został wydłużony termin naboru Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach  do 10.10.2016 .  We wspomnianym naborze finansowane będą projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw polegające m.in. na zakupie energooszczędnej linii technologicznej, dociepleniu budynku, modernizacji systemów grzewczych.  W ramach naboru maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500

Czytaj dalej

7.09.2016

Konkurs FIO 2017 ogłoszony!

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Najbliższy termin składania ofert mija 28 września 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza – organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy

Czytaj dalej

7.09.2016

Pierwsza pomoc dla seniora

Pod koniec sierpnia w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 odbyły się dwa spotkania z seniorami „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”. Wzięło w nich udział po kilkadziesiąt osób.

Czytaj dalej

5.09.2016

Start z Agencją

W czwartek 8  września Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim po raz kolejny organizuje spotkanie informacyjne pod hasłem „START Z AGENCJĄ”. Tematem spotkania są zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. W warsztatach wezmą udział specjaliści z takich instytucji jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowy Urząd Pracy oraz

Czytaj dalej

2.09.2016

NOWA SZANSA dla osób bezrobotnych

Informujemy, że Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem „NOWA SZANSA” dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Św. i Kunów. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Celem głównym projektu jest

Czytaj dalej