Aktualności

21.06.2018

Realizacja i rozliczanie projektów EFS – Priorytety 8 i 9 RPOWŚ 2014 – 2020 – spotkania informacyjne w Kielcach

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego WŚ zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Praktyczne aspekty realizacji i rozliczania projektów w ramach Priorytetów 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020”. Spotkanie będzie dotyczyło kluczowych zasad rozliczania i realizacji projektów ze sfery edukacji, włączenia społecznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Do udziału zapraszamy przedstawicieli instytucji

Czytaj dalej

21.06.2018

Jak walczyć z uzależnieniami – szkolenie w CAO

Po raz kolejny Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach zorganizowała szkolenie dla pracowników jednostek i placówek gminnych pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób uzależnionych i eksperymentujących”. Wzięli w nim udział przedstawiciele tych placówek, które w codziennej pracy stykają się z problemem uzależnień

Czytaj dalej

20.06.2018

Strefa dobrej zabawy na „Dniach Ostrowca 2018”

Miniony weekend minął w Ostrowcu Świętokrzyskim pod znakiem dobrej zabawy i rozrywki. Przez trzy dni mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, prezentacjach, imprezach plenerowych. Wszystko to za sprawą „Dni Ostrowca 2018”. W niedzielę 17 czerwca w Parku Miejskim Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. – wraz z innymi spółkami miejskimi oraz jednostkami gminnymi – uczestniczyła w

Czytaj dalej

19.06.2018

Podsumowanie „Programu Domowych Detektywów”

Pod znakiem dobrej zabawy i kreatywnej edukacji w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się podsumowanie pilotażowej edycji programu rekomendowanego pt: „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”. Program realizowany był przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. na zlecenie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim, a finansowany był z budżetu Gminy Ostrowiec

Czytaj dalej

14.06.2018

„Bezpiecznie na drodze” – dobra zabawa z walorem edukacyjnym

Słoneczna niedziela sprzyjała kolejnej imprezie plenerowej, która odbyła się na ostrowieckim Rynku. Odbyła się II edycja imprezy profilaktycznej „Bezpiecznie na drodze”. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Ostrowca świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Impreza została sfinansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Impreza miała na celu promocję właściwej postawy i prezentację zagrożeń w ruchu

Czytaj dalej

13.06.2018

ARL świętokrzyskim liderem

Wieloletnie doświadczenie Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w zakresie pozyskiwania i wydatkowania funduszy europejskich zostało docenione. W piątek 8 czerwca na uroczystej gali EuroBENEFIS wręczone zostały statuetki dla tych firm i samorządów, które, korzystając z dotacji unijnych, przyczyniły się do rozwoju województwa świętokrzyskiego. Jednym z 20 nagrodzonych świętokrzyskich podmiotów została Agencja Rozwoju Lokalnego Sp.

Czytaj dalej