Aktualności

23.04.2018

Operator CNC i operator wózka widłowego – rekrutacja na szkolenia tylko do 27 kwietnia!

Jeszcze do 27 kwietnia prowadzone są zapisy na kursy „Operator obrabiarki CNC” oraz „Operator wózka widłowego – kurs rozszerzony”. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 rok życia i pozostają w wieku aktywności zawodowej, mieszkające lub pracujące na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, ewentualnie osoby bezrobotne, ale mieszkające w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szkolenia są prowadzone w ramach projektu „Umiejętności drogą

Czytaj dalej

19.04.2018

Zasady równości szans i niedyskryminacji – zapraszamy na szkolenie w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zapraszają na szkolenie: Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn Szkolenie odbędzie

Czytaj dalej

18.04.2018

20 maja 2018 – ważny termin dla „starych” stowarzyszeń zwykłych!

20 maja 2018 roku mija termin, w którym „stare” stowarzyszenia zwykłe – te, które powstały przed 20 maja 2016 roku mają obowiązek dokonać wpisu do nowej ewidencji oraz dostosować się do przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Nowelizacja pozwoliła dać stowarzyszeniom zwykłym nowe możliwości działania, ale i nałożyła na nie nowe obowiązki. Zmieniły się zasady

Czytaj dalej

13.04.2018

Konkursy na wsparcie realizacji zadań ze środków PFRON

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty I konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2018 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Wnioski można składać w następujących kategoriach: Zadanie 1 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo

Czytaj dalej

12.04.2018

Nowy obowiązek informacyjny organizacji pozarządowych

Informujemy, iż od 15 marca 2018 r. w związku ze zmianami w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wszystkie organizacje pozarządowe mają obowiązek złożyć w KRS adresy do doręczeń osób reprezentujących podmiot. Wszystkie organizacje mają obowiązek dostarczyć informacje w ciągu najbliższych 18 miesięcy, a więc do połowy września 2019 r. Więcej informacji na portalu organizacji pozarządowych

Czytaj dalej

9.04.2018

Szkolenie dla organizacji pozarządowych – Sandomierz

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zapraszają osoby zajmujące się zarządzaniem finansami w organizacjach pozarządowych bądź zainteresowane ta tematyką do udziału w szkoleniu pt. „Podstawy zarządzania finansami w organizacji pozarządowej”. Podczas szkolenia poruszone będą następujące zagadnienia: zarządzanie finansami w organizacji, odpowiedzialność zarządu za sprawy finansowe, prowadzenie działalności odpłatnej, obowiązki

Czytaj dalej