Aktualności

2.09.2016

NOWA SZANSA dla osób bezrobotnych

Informujemy, że Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem „NOWA SZANSA” dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Św. i Kunów. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Celem głównym projektu jest

Czytaj dalej

1.09.2016

Spotkanie informacyjne „Wybrane zasady realizacji projektów unijnych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim zapraszają na spotkanie informacyjne „Wybrane zasady realizacji projektów unijnych”. Termin spotkania: 13 września 2016 r. Spotkanie odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Centrum Aktywności Obywatelskiej (budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 4), ul. H. Sienkiewicza 70, sala nr 18

Czytaj dalej

30.08.2016

Konkurs plastyczny „Moje marzenia”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Moje marzenia”.  Konkurs skierowany jest do podopiecznych placówek działających w obszarze włączenia społecznego, w tym warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, stowarzyszeń itp. Celem przedsięwzięcia jest promowanie talentów plastycznych osób ze sfery integracji społecznej, która jest jednym

Czytaj dalej

30.08.2016

Do 12 września można składać wnioski konkursie grantowym Fundacji BGK „Na dobry początek!”

Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 2-8 lat. Konkurs obejmuje całą Polskę, skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 9. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r. Do 12 września

Czytaj dalej

18.08.2016

Otwarty II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2016 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2016 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych: W ramach konkursu mogą być składane oferty dotyczące realizacji niżej wymienionych zadań. Na realizację wymienionych zadań przeznacza się

Czytaj dalej

17.08.2016

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 25 października 2016 r. do godz. 12.00. Celem konkursu jest wsparcie projektów,

Czytaj dalej