Aktualności

24.11.2016

Warsztaty dla pracowników oświaty

Warsztaty dla pracowników oświaty z pisania wniosków do Programu ERASMUS+ Praktyczne warsztaty z pisania wniosku do Programu ERASMUS+, a także szkolenia dotyczące możliwości pozyskiwania ze źródeł krajowych dodatkowych grantów dla szkół i przedszkoli odbędą się na przełomie listopada i grudnia w Warszawie i w Poznaniu. Organizuje je Agencja Pracy Twórczej. Jak pozyskać dotację z programu

Czytaj dalej

19.11.2016

Konkurs MSiT: Organizacja zajęć sportowych dla uczniów

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Wnioski należy składać do 2 grudnia 2016 r. Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2017 roku zadań objętych konkursem, wynosi

Czytaj dalej

19.11.2016

Uwaga! Trwa nabór wniosków w programie „Wolontariat dla dziedzictwa”

Uwaga! Trwa nabór wniosków w programie „Wolontariat dla dziedzictwa” prowadzonego przez NID Do 30 listopada trwa nabór wniosków w programie dotacyjnym Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wolontariat dla dziedzictwa”. Zachęcamy do składania wniosków. Regulamin programu „Wolontariat dla dziedzictwa” znajduje się na stronie: http://wolontariat.nid.pl/news/news?id=165 Wnioski w programie mogą składać organizacje pozarządowe działajace na terenie RP. W programie można

Czytaj dalej

18.11.2016

Zapraszamy na warsztaty wyjazdowe pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”

Agencja Rozwoju Lokalnego prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza do udziału w trzydniowych warsztatach wyjazdowych pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim” w dniach 23-25 listopada 2016 roku, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.   Celem warsztatów wyjazdowych będzie poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i

Czytaj dalej

17.11.2016

Czas na praktykę

Rozpoczęły się zajęcia praktyczne dla uczestników projektu „NOWA SZANSA”. Przyszli kucharze oraz  monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie mają za sobą już warsztaty rozwoju zawodowego i psychospołeczne, spotkania z coachem i doradcą zawodowym oraz przygotowanie teoretyczne do pracy w nowym zawodzie. Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na szlifowanie umiejętności praktycznych – w realnym miejscu

Czytaj dalej

17.11.2016

Świętokrzyskie oczami seniorów

Agencja Rozwoju Lokalnego zaprasza seniorów do udziału w konkursie „Świętokrzyskie w obiektywie aparatu fotograficznego”. Pierwszą edycję konkursu pod takim tytułem dla osób  powyżej 60 roku życia organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Prace można nadsyłać do 30 grudnia 2016 roku. Ideą przedsięwzięcia jest zachęcanie seniorów do twórczej aktywności i pokazanie ich oczami przyrodniczych i historycznych walorów

Czytaj dalej