Aktualności

5.02.2018

Kredyty i premie technologiczne dla sektora MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw – nabór wniosków

Od 15 lutego do 24 maja potrwa tegoroczny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czyli Kredytu na innowacje technologiczne. W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 550 milionów złotych na częściowe spłaty kredytów zaciąganych przez MŚP, w celu realizacji inwestycji technologicznych. Oferta skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wniosek

Czytaj dalej

5.02.2018

Aktualizacja broszury informacyjnej – prośba o informacje

W związku z przygotowywaniem aktualizacji wydanego w 2013 r. informatora „ABC uzależnień – instytucje pomocowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” prezentującej  informacje na temat funkcjonujących w Ostrowcu Św. jednostek publicznych, instytucji, a także organizacji pozarządowych Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji i instytucji, które nie figurowały w wydaniu broszury

Czytaj dalej

2.02.2018

Wykorzystali NOWĄ SZANSĘ na kwalifikacje i zatrudnienie

Sukcesem zakończyła się realizacja projektu Agencji Rozwoju Lokalnego pt. „NOWA SZANSA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 28 uczestników projektu uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe w zawodach poszukiwanych na rynku pracy zdobywając tytuły czeladnika w zawodzie kucharz oraz monter zabudowy i prac wykończeniowych. Dla 11 osób już teraz, bezpośrednio po zakończeniu udziału

Czytaj dalej

30.01.2018

Spotkanie w Inkubatorze Przedsiębiorczości – refundacja szkoleń pracowników

STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W KIELCACH ORAZ AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O. O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, KTÓREGO TEMATEM BĘDZIE: możliwość refundacji kosztów rozwojowych (doradztwo, szkolenia) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (Działanie 10.05 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do

Czytaj dalej

29.01.2018

Spotkanie informacyjne nt. wsparcia projektów w ramach RPO WŚ

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Możliwości wsparcia projektów w konkursach ogłaszanych w 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”. Bezpłatne spotkanie odbędzie się 5 lutego 2018 r. o godz. 10 w sali koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej przy ul. S. Żeromskiego 12 w Kielcach. Podczas

Czytaj dalej

29.01.2018

Fundusz Obywatelski – nabór wniosków do 2 lutego

Jeszcze tylko do 2 lutego 2018 r. można składać wnioski o grant w ramach konkursu organizowanego przez Fundusz Obywatelski. Wsparcie uzyskają inicjatywy mieszczące się w następujących obszarach: nowe formy edukacji obywatelskiej, w tym także działania adresowane do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami; działania związane z ochroną integralności i praworządnością działania

Czytaj dalej