Aktualności

5.07.2018

„Herosi przedsiębiorczości” – granty dla wspólnych inicjatyw

Grupa „EUROCASH” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym „Herosi przedsiębiorczości – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest dofinansowanie ciekawych inicjatyw lokalnych na następujących obszarach: Ekologia Sport Kultura Przestrzeń wspólna Pomoc czyli działanie na rzecz grup i osób potrzebujących W konkursie mogą wziąć udział

Czytaj dalej

5.07.2018

Kolejne warsztaty nt. przygotowania wniosków aplikacyjnych do EFS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Departamentem Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza do udziału w warsztatach poświęconych przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków EFS projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się oraz Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego

Czytaj dalej

2.07.2018

„Kadry i płace” – ARL zaprasza na szkolenie

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. rozpoczyna nabór na kolejne szkolenie w ramach projektu: „Umiejętności drogą do sukcesu”. Tym razem zapraszamy chętnych na szkolenie „Kadry i płace”. Zapraszamy osoby zamieszkałe w Ostrowcu Świętokrzyskim – zarówno pracujące na terenie miasta, jak i bezrobotne, które ukończyły 18 rok życia i są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Zapisy

Czytaj dalej

28.06.2018

Działania 1.2 i 2.5 RPOWŚ 2014 – 2020 – warsztaty szkoleniowe

Departament Wdrażania EFRR zaprasza Beneficjentów pomocy objętych Działaniami 1.2 i 2.5 na warsztaty szkoleniowe z zakresu etapów wdrażania, rozliczania oraz zamówień publicznych udzielanych w ramach realizowanych projektów objętych Działaniami 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020. Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia: Najczęściej popełniane błędy przy wyborze wykonawców, Zasady udzielania zamówień z zastosowaniem przepisów określonych

Czytaj dalej

26.06.2018

Jak aplikować do RPO WŚ – spotkanie animacyjne dla przedsiębiorców

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach – Podzamczu zaprasza na bezpłatne spotkanie animacyjne dotyczące założeń i zasad aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w piątek, 29 czerwca o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Chęcinach (Budynek Dworu Starostów Chęcińskich – Podzamcze 45). Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego zainteresowanych pozyskiwaniem

Czytaj dalej

26.06.2018

Warsztaty dla świętokrzyskich NGO w województwie mazowieckim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach wyjazdowych pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim – usługi opiekuńcze”, które odbędą się w dniach 9-10 lipca 2018 roku. Celem warsztatów wyjazdowych będzie poznanie praktycznych aspektów  funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i współpracy pomiędzy instytucjami życia publicznego, społecznego

Czytaj dalej