CWISE

13.12.2018

Forum Rozwoju Przedsiębiorczości – Kielce, 17.12.2018

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w Forum Rozwoju Przedsiębiorczości, organizowanym w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Spotkanie inaugurujące projekt odbędzie się 17 grudnia 2018 roku o godzinie 10.30 w Centrum Kongresowym Targi Kielce S.A. Celem głównym

Czytaj dalej

7.12.2018

Zaszachowali uzależnienia

Saloniki dyskusyjne to dobra tradycja ARL. Bierze w nich udział młodzież ostrowieckich szkół i placówek edukacyjno – wychowawczych chętnie dzieląc się swoimi zainteresowaniami i pasjami z rówieśnikami i zaproszonymi gośćmi. Tym razem było niekonwencjonalnie – zarówno pod względem terminu jak i tematyki. Wyjątkowo w poniedziałek 3 grudnia odbyła się kolejna edycja saloniku. Hasło przewodnie brzmiało:

Czytaj dalej

5.12.2018

Nabór wniosków do rządowego programu aktywizacji seniorów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2019 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Czytaj dalej

3.12.2018

„Gesty mikrosolidarności” w Centrum Aktywności Obywatelskiej

28 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim pod hasłem „Gesty  mikrosolidarności” odbyły się ciekawe warsztaty dla animatorów społecznych z organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i instytucji wspierających społeczności lokalne. Spotkanie współorganizowało Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej z Warszawy oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, a odbyło się ono w Centrum Aktywności Obywatelskiej prowadzonym przez Agencję Rozwoju Lokalnego.

Czytaj dalej

30.11.2018

„Obsługa podestu ruchomego montowanego na pojeździe” – ARL zaprasza na szkolenie

Od 3 do 16 grudnia 2018 r. potrwa nabór na szkolenie „Obsługa podestu ruchomego montowanego na pojeździe”. Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe zamieszkałych lub pracujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, a także do osób, które ukończyły 18 rok życia, pozostających bez zatrudnienia, będących w wieku aktywności zawodowej. Szkolenie realizowane będzie ww ramach projektu „UMIEJĘTNOŚCI

Czytaj dalej

30.11.2018

Konkursy Ministerstwa Sportu I Turystyki – „Sport dla Wszystkich”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do programu „Sport dla Wszystkich” celem realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. W ramach konkursu można realizować następujące zadania: Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych; Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

Czytaj dalej