CWISE

9.05.2019

Pasje – skuteczne anty-dopalacze! Zaproszenie na salonik dyskusyjny – 17.05.2019

Już 17 maja 2019 r. kolejny raz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. organizuje spotkanie informacyjno – edukacyjne w formie Saloniku dyskusyjnego. Hasło tego spotkania to: „POSTAW NA ANTY- DOPALACZE, BUDUJ RELACJE, ROZWIJAJ PASJE!” Porozmawiamy o tym, jak pasje pozwalają spełniać swoje marzenia, plany, dając możliwość realizacji swoich celów życiowych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie ile

Czytaj dalej

26.04.2019

Młodzież na rzecz społeczności lokalnej – granty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekty Solidarności – to nowy pomysł w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem konkursów jest inicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnej realizowanych przez organizacje młodzieżowe. Europejski Korpus Solidarności to samodzielny program Komisji Europejskiej, powołany do życia decyzją Parlamentu Europejskiego 11 września br. Jego naczelnym celem jest angażowanie organizacji i młodych ludzi

Czytaj dalej

11.04.2019

Opieka nad osobami niesamodzielnymi – warsztaty z przygotowania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne  warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi. Konkursy ogłoszone zostaną w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, obejmować mogą takie inicjatywy jak: teleopieka, usługi asystenckie, mieszkania wspomagane oraz  działania ukierunkowane na rozwój opieki nad osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i starszymi.  Warsztaty odbędą się 16

Czytaj dalej

9.04.2019

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w CAO

Autyzm to obecnie jeden z największych problemów społecznych. Spektrum autyzmu dotyka wiele dzieci powodując problemy komunikacyjne i społeczne. Od pewnego czasu wzrasta świadomość i wiedza na temat autyzmu, a przyczyniają się do tego akcje i działania promocyjne. 2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza

Czytaj dalej

8.04.2019

Konkursy dla organizacji pozarządowych – ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii. Organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o środki z łącznej puli  zaplanowanej  2019 roku wynoszącej 345 000 zł. W ramach konkursu zaplanowano przeprowadzenie naboru wniosków w

Czytaj dalej

8.04.2019

Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych – konkurs Kancelarii PRM

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłosił konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać organizacje pozarządowe działające w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Czytaj dalej