CWISE

6.06.2018

Zapraszamy na szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień

Po raz kolejny Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach zorganizuje szkolenie pod hasłem:„Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób eksperymentujących i uzależnionych”. Szkolenie odbędzie się w dniu 13.06.2018 r., godz. 9.00, w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70, sala 18, I piętro.

Czytaj dalej

25.05.2018

Jak przygotować projekty w Poddziałaniu 9.2.1 – warsztaty w Urzędzie Marszałkowskim

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych tworzeniem projektów w Poddziałaniu 9.2.1  „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” do wzięcia udziału w warsztatach, przygotowujących do prawidłowego napisania wniosku aplikacyjnego. Odbędą się 30 maja w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).  Warsztaty mają związek z

Czytaj dalej

15.05.2018

Nabór do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas ogłosił nabór do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin składania wniosków mija 17 maja 2018 roku.  W skład Rady wchodzą  – oprócz przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, oraz Wojewody Świętokrzyskiego – także reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust3. ustawy o działalności pożytku publicznego

Czytaj dalej

15.05.2018

„Liderzy dla Młodzieży – 2018” – rekrutacja do regionalnej Szkoły Liderów

30 kwietnia 2018 roku ruszył nabór do II edycji Programu „Liderzy dla „Młodzieży”. Inicjatywa prowadzona jest przez Fundację Szkoła Liderów we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego i ma na celu wyłonienie osób, które w sposób efektywny będą współpracować z młodzieżą naszego regionu, jednocześnie pobudzać młodych ludzi do działania. Program trwa 7

Czytaj dalej

4.05.2018

Tworzenie przedsiębiorstw społecznych – dotacje Kielecko – Ostrowieckiego OWES

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłosił nabór zgłoszeń od osób i podmiotów, zainteresowanych utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego. Przedsiębiorstwo społeczne, które powstanie w wyniku udzielonego wsparcia, musi mieć siedzibę na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego – czyli na terenie miasta Kielce lub powiatów: kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego lub ostrowieckiego. Nabór wniosków potrwa od 28

Czytaj dalej

26.04.2018

„Gotowi na RODO” – bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

W związku ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz wprowadzeniem tzw. RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie danych Osobowych) zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące tej tematyki. Szkolenie pod hasłem: „Gotowi na RODO” skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Odbędzie się ono 21 maja w Kielcach w sali nr 13

Czytaj dalej