CWISE

13.02.2019

Spotkanie informacyjne dotyczące PROO 2018 – 2030 – Kielce

We wtorek, 19 lutego 2019 r. o godz. 13, w sali nr 10 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane PROO. Przewidziany porządek: 1. Rozpoczęcie i powitanie. 2. Wystąpienie

Czytaj dalej

13.02.2019

Rusza nabór do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego od 11 lutego rozpoczął nabór do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO 2018 – 2030. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie organizacje pozarządowe. W ramach programu organizacje mogą uzyskać wsparcie do działalności statutowej oraz instytucjonalnej.  Program daje możliwość pozyskania dotacji  nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich

Czytaj dalej

1.02.2019

Konkurs na produkcję spektakli teatralnych w szkołach

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury do udziału w Konkursie im. Jana Dormana. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie

Czytaj dalej

25.01.2019

Bezpłatne konsultacje na temat Funduszy Unijnych

W dniu 29 stycznia  w godz.: 10.00 – 13.00 w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędą się bezpłatne konsultacje na temat pozyskiwania Funduszy Unijnych. Udział w spotkaniu mogą wziąć wszyscy zainteresowani uzyskaniem takiego dofinansowania. Tematem spotkania będą konkursy oraz harmonogramy naboru wniosków o dofinansowanie zaplanowane na rok 2019. Wstęp jest wolny, bliższe informacje można uzyskać

Czytaj dalej

25.01.2019

Apel do organizacji pozarządowych – wsparcie ekonomii społecznej w nowej perspektywie budżetowej UE 2021 – 2027

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych  opublikowała list intencyjny skierowany do europarlamentarzystów dotyczącego projektu finansowania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) finansowanego w perspektywie budżetowej UE na  lata 2021 – 2027. List dotyczy zmian – szczególnie w finansowaniu działań z zakresu ekonomii społecznej i powstawania przedsiębiorstw społecznych. OFOP zwraca się z apelem do organizacji pozarządowych

Czytaj dalej

18.01.2019

Konkursy Urzędu Marszałkowskiego WŚ z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Łączna kwota dotacji w tym zakresie to 590 tysięcy złotych. Z zakresu Pomocy Społecznej dofinansowanie otrzymać mogą

Czytaj dalej