Centrum Aktywności Obywatelskiej

7.02.2018

Nabory wniosków z PO Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła kolejną rundę naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nabór potrwa od 4 do 28 lutego 2018 r., jest to ostatnia runda

Czytaj dalej

19.10.2017

Spotkanie z historią w Centrum Aktywności Obywatelskiej

W budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 do 18 października dostępna była wystawa  pt.: „Wszystkie drogi… – historie Żydów ocalonych z Zagłady”.  Zorganizowana została ona przez działające w CAO Stowarzyszenie Kulturoznawcze „Nie Z Tej Bajki” jako jeden z elementów projektu „Mobilna przestrzeń kultury II” realizowanego przez Żydowskie Muzeum Galicja oraz Muzeum Przyrody i

Czytaj dalej

18.10.2017

Zaproszenie na Dzień Seniora

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński oraz Ostrowieckie Organizacje Seniorskie zapraszają na Dzień Seniora, który odbędzie się 22 października 2017 r. o godzinie 15.00 w Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR przy ul. Świętokrzyskiej 11. W programie znajdą się: koncert Studia Wokalnego PANDORA, wykład prof. dr hab. Bożeny Zboiny „Edukacja i profilaktyka kluczem do zdrowia” oraz

Czytaj dalej

18.10.2017

Szkolenie „Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób eksperymentujących i uzależnionych”.

Ponad trzydzieści osób reprezentujących lokalne placówki oświatowe, jednostki edukacyjno – wychowawcze oraz podmioty samorządowe uczestniczyło w szkoleniu pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób eksperymentujących i uzależnionych”. Odbyło się ono w piątek 13 października w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70. Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” z Kielc, współorganizatorem

Czytaj dalej

12.10.2017

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

We wtorek, 10 października odbyło się w Centrum Aktywności Obywatelskiej spotkanie informacyjne dotyczące konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019. Spotkanie zorganizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego, w ramach Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, odbyło się przy udziale przedstawicieli Wydziału Edukacji i Spraw

Czytaj dalej

18.05.2017

Sprawdzian z równości szans płci i zapobiegania dyskryminacji osób niepełnosprawnych

Dzięki współpracy Agencji Rozwoju Lokalnego z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Sandomierzu w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się szkolenie „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn”. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania dyskryminacji osób niepełnosprawnych to jedna z horyzontalnych polityk unijnych. Zagadnienie to 

Czytaj dalej