Aktualności

22.03.2017

Jak założyć własną firmę? Zapraszamy na „Start z Agencją”!

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.  zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne pod hasłem „START Z AGENCJĄ”. Spotkanie organizowane jest już kilku lat, a jego adresatami  są osoby planujące założyć własną działalność gospodarczą. W jego trakcie będzie się można dowiedzieć, jakie są procedury rejestracji działalności gospodarczej, jak wygląda temat rozliczeń prawno – skarbowych oraz ubezpieczeń

Czytaj dalej

21.03.2017

Dwa nabory wniosków: Trzeci program działań UE w dziedzinie zdrowia 2014-2020

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea) opublikowała dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach trzeciego programu działań Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia (2014–2020): dotacje na projekty oraz dotacje na działalność. Terminy składania wniosków: 15 czerwca 2017 r. Aktualne nabory: zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu finansowego na konkretne działania w formie

Czytaj dalej

21.03.2017

Rusza konkurs grantowy „Wspieramy rozwój”

Łącznie 700 tys. zł czeka w konkursie grantowym organizowanym przez Cedrob S.A. na podmioty realizujące działania przynoszące korzyści społeczne. Mogą one zgłaszać swoje pomysły do 21 kwietnia 2017 r. Celem konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Może ona obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, jak i inicjatywy społeczne.

Czytaj dalej

21.03.2017

Wsparcie Fundacji LOTTO

Fundacja LOTTO udziela wsparcia podmiotom, które nie prowadzą działalności gospodarczej (organizacje non-profit). Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, domy kultury, biblioteki, domy dziecka oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego. O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę kompletnego i poprawnego pod

Czytaj dalej

17.03.2017

Pajacyk – Nabór wniosków na dożywiania w wakacje 2017

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk. Od 15 marca do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dnia 9

Czytaj dalej

17.03.2017

Nabór do programu MSiT: „Klub”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu „Klub”. Wnioski należy składać do 21 kwietnia 2017 r. Głównymi celami programu są: 1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, 3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu

Czytaj dalej