Aktualności

5.02.2018

Aktualizacja broszury informacyjnej – prośba o informacje

W związku z przygotowywaniem aktualizacji wydanego w 2013 r. informatora „ABC uzależnień – instytucje pomocowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” prezentującej  informacje na temat funkcjonujących w Ostrowcu Św. jednostek publicznych, instytucji, a także organizacji pozarządowych Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji i instytucji, które nie figurowały w wydaniu broszury

Czytaj dalej

2.02.2018

Wykorzystali NOWĄ SZANSĘ na kwalifikacje i zatrudnienie

Sukcesem zakończyła się realizacja projektu Agencji Rozwoju Lokalnego pt. „NOWA SZANSA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 28 uczestników projektu uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe w zawodach poszukiwanych na rynku pracy zdobywając tytuły czeladnika w zawodzie kucharz oraz monter zabudowy i prac wykończeniowych. Dla 11 osób już teraz, bezpośrednio po zakończeniu udziału

Czytaj dalej

30.01.2018

Spotkanie w Inkubatorze Przedsiębiorczości – refundacja szkoleń pracowników

STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W KIELCACH ORAZ AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O. O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, KTÓREGO TEMATEM BĘDZIE: możliwość refundacji kosztów rozwojowych (doradztwo, szkolenia) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (Działanie 10.05 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do

Czytaj dalej

29.01.2018

Spotkanie informacyjne nt. wsparcia projektów w ramach RPO WŚ

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Możliwości wsparcia projektów w konkursach ogłaszanych w 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”. Bezpłatne spotkanie odbędzie się 5 lutego 2018 r. o godz. 10 w sali koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej przy ul. S. Żeromskiego 12 w Kielcach. Podczas

Czytaj dalej

26.01.2018

Konkursy Urzędu Marszałkowskiego WŚ na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. Oferty należy składać do 12 lutego 2018 r. Zadanie nr 1 – Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących

Czytaj dalej

25.01.2018

O społeczeństwie obywatelskim z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

We wtorek 23 stycznia 2018 r. Centrum Aktywności Obywatelskiej gościło Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara wraz z grupą współpracowników. Jego obecność w Ostrowcu Świętokrzyskim była częścią wizyty w województwie świętokrzyskim i spotkań z mieszkańcami. Spotkanie w CAO cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz młodzieży z Publicznego Gimnazjum Nr 1,

Czytaj dalej