Aktualności

5.12.2017

„Razem przeciw przemocy” w ARL

Pod hasłem „Razem przeciw przemocy” w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się obchody tegorocznej edycji kampanii „Białej Wstążki”. Prowadzona od kilkunastu lat międzynarodowa kampania ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie oraz przemocy wobec kobiet oraz jego negatywne skutki społeczne. Organizatorem akcji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy

Czytaj dalej

29.11.2017

Kolejne szkolenie na temat realizacji i rozliczania projektów unijnych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie pod hasłem: „Kwalifikowalność wydatków, w tym zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych (EFS)”. Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w godzinach 9.00

Czytaj dalej

29.11.2017

Szkolenie dla przedstawicieli NGO o zmianach w sprawozdawczości za 2017 rok

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zorganizowała w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70 szkolenie dotyczące zmian w sprawozdawczości organizacji pozarządowych za rok 2017. W spotkaniu, które odbyło się 28 listopada 2017 roku udział wzięło kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i na rzecz jego

Czytaj dalej

24.11.2017

„Złóż ofertę i zyskaj grant” – spotkanie dla organizacji pozarządowych w Kielcach

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w spotkaniu, które będzie dotyczyć projektu otwartego konkursu ofert przygotowywanego w Departamencie Ochrony Zdrowia na 2018 r. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia w godz. 10.00 – 13.00 w w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. W programie spotkania zaplanowano

Czytaj dalej

23.11.2017

Forum kształcenia praktycznego – inauguracja projektu edukacyjnego

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na Forum inaugurujące projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, które odbędzie się 28 listopada br. o godz. 9.30 w Sali konferencyjnej hotelu Best Western Grand Hotel w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78. Głównym założeniem projektu jest realizacja minimum 5 modeli kształcenia zawodowego w miejscu pracy oraz

Czytaj dalej

23.11.2017

Z Lokalnym Punktem Informacyjnym FE w Sandomierzu o RODO i kontrolach projektów unijnych

Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych z EFS w kontekście zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r., a także: omówienie wymagań zawartych w umowie na realizację projektu, polityka bezpieczeństwa w instytucji realizującej projekt, zasady archiwizacji dokumentów w projekcie oraz kontrola projektów – to główne tematy

Czytaj dalej