Aktualności

13.08.2018

Zapraszamy na kursy spawacza i instalatora systemów fotowoltaicznych

Od piątku 17 sierpnia 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja na szkolenia prowadzone przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w ramach projektu „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”.  Do końca sierpnia zapraszamy wszystkich chętnych na kursy „Instalator systemów fotowoltaicznych – PV” oraz kurs spawalniczy MAG z modułem przecinacza tlenowego. W kursach wziąć mogą udział osoby zamieszkałe lub

Czytaj dalej

7.08.2018

III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne 2018 – Skarżysko – Kamienna

W dniach 31 sierpnia – 1 września 2018 r. w Skarżysku – Kamiennej odbędzie się III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne. Impreza skierowana jest do przedsiębiorców, ekonomistów oraz samorządowców, a jej celem jest nawiązywanie współpracy pomiędzy podmiotami, firmami i samorządem lokalnym oraz wypracowanie nowych rozwiązań współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie biznesowej. W poprzednich edycjach MFI uczestniczyli przedstawiciele m.

Czytaj dalej

7.08.2018

Jubileuszowa edycja Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego rozpoczyna nabór do XX jubileuszowej edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2018 r. Świętokrzyska Nagroda Jakości została ustanowiona w  1999 roku. Stanowi ona integralną część systemu nagród przyznawanych przedsiębiorstwom i organizacjom za wdrażanie i doskonalenie

Czytaj dalej

3.08.2018

„Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach po raz kolejny organizuje Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń lub osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. “Świętokrzyski Anioł Dobroci” przyznawany

Czytaj dalej

3.08.2018

Konkurs „Świętokrzyski racjonalizator”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Świętokrzyski racjonalizator”. Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego. W konkursie rozpatrywane są te wszystkie rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór

Czytaj dalej

2.08.2018

Warsztaty na temat projektów RPOWŚ 2014 – 2020 – Działanie 9.1

Departament Wdrażania EFS UMWŚ zaprasza na warsztaty dotyczące wdrażania projektów z Działania 9.1  „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” przewidujących aktywizację społeczno – zawodową w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Klubów i Centrów Integracji Społecznej. Warsztaty odbędą się 10 sierpnia 2018 r., w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego

Czytaj dalej