Aktualności

5.10.2016

„Kompetencje kluczem do kariery”

Informujemy, że Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem „Kompetencje kluczem do kariery” skierowanego do uczniów Technikum Mechanicznego i Handlowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.5  Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości

Czytaj dalej

29.09.2016

Wydłużono termin na składanie ofert FIO 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przydłużyła termin „wrześniowego” naboru ofert w programie FIO 2017 o 5 dni, tj. do poniedziałku, 3 października 2016 r., do godziny 16:15. W związku z wnioskami, które wpłynęły do Instytucji Zarządzającej termin naboru ofert dla naboru „wrześniowego” (tj. dla ofert składanych w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz

Czytaj dalej

26.09.2016

Szkolenie z profilaktyki uzależnień w CAO

Problem uzależnień różnego typu jest już od wielu lat problemem cywilizacyjnym. Nie omija też lokalnej społeczności w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie narasta problem używek i dopalaczy stosowanych przez coraz większą i coraz młodsza grupę osób. Dlatego też dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie przeprowadzone w piątek 23 września w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.  w budynku

Czytaj dalej

23.09.2016

X Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego

Pod hasłem „Ewolucja III Sektora – prawo, ekonomizacja, strategia”, 5 października w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się X Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski. Tegoroczny Kongres organizowany we współpracy ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Świętokrzyską Siecią Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA odbędzie się pod hasłem: „Ewolucja III Sektora – prawo, ekonomizacja,

Czytaj dalej

22.09.2016

Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferty należy składać do 10 października 2016 r. Ogłoszone konkursy: Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 22/2016/OWzS Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację

Czytaj dalej

22.09.2016

Szkolenia dla NGO

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu ostrowieckiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Szkolenia organizowane są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w ramach projektu „Możemy

Czytaj dalej