Aktualności

10.05.2018

Oferta dla startupów z województwa świętokrzyskiego

Ciekawa inicjatywa dla wszystkich mających pomysł na biznes i poszukujących partnerów biznesowych do jego zrealizowania. Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce rozpoczyna pierwszy w tym roku konkurs „Twój startup w Targach Kielce”. Mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które mają pomysł na biznes i szukają możliwości jego realizacji

Czytaj dalej

10.05.2018

Warsztaty na temat Bazy Danych Lokalnych

Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty na warsztaty związane z umiejętnością korzystania z Bazy Danych Lokalnych. Warsztaty odbędą się w piątek, 11 maja, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 w dwóch turach. Pierwsza tura rozpocznie się o godzinie 9.00, kolejna o godzinie 10.15. Zapisać można się mailowo: i.boksa-nowak@stat.gov.pl lub telefonicznie: 41

Czytaj dalej

9.05.2018

Spotkanie informacyjne nt. projektów społecznych i aktywizacyjnych – Kielce

Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektów społecznych, dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz tworzenia dziennych świetlic środowiskowych, a także  projektów przewidujących aktywizację zawodową. Spotkanie  odbędzie się 21 maja 2018 r. o godzinie 9.30 w Centrum Kongresowym Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach (sala Lambda). Podczas spotkania specjaliści

Czytaj dalej

26.04.2018

Zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach unijnych – szkolenie w CAO

We wtorek 24 kwietnia w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się kolejne szkolenie na temat realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Tematem szkolenia była realizacja równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach unijnych. Szkolenie poprowadziła Pani Dorota Sarzyńska z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy

Czytaj dalej

25.04.2018

Nowe konkursy na dofinansowanie z EFS

24 kwietnia 2018 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkursy dla Poddziałania 8.2.1, 9.2.3, 8.5.3, 8.5.3 OSI, 9.2.1 OSI (miasta) i 9.2.1 OSI (wiejskie)  o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski można składać w następujących terminach: Poddziałanie 8.2.1 

Czytaj dalej

24.04.2018

Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” w PSP nr 14

Od marca 2018 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na zlecenie Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje rekomendowany program wychowawczo-profilaktyczny PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE” Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Czytaj dalej