Aktualności

4.01.2017

„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” dla osób z gminy Bodzechów

Agencja Rozwoju Lokalnego wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie rozpoczyna realizację projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”. Jego celem jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób (17 mężczyzn, 15 kobiet), w tym 10 osób niepełnosprawnych (6 mężczyzn, 4 kobiet) z terenu gminy Bodzechów. W projekcie wsparciem objęte zostaną osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej

Czytaj dalej

3.01.2017

Program dotacyjny „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2017 roku. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem

Czytaj dalej

30.12.2016

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Od nowego roku wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy finansowi będą w całej Polsce udzielać pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. Wsparcie ponad 2 tys. podmiotów ekonomii społecznej, utworzenie 1,2 tys. nowych miejsc pracy – to cele Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez MRPiPS. Zostanie na to przeznaczonych prawie 160 mln zł. Projekt jest kontynuacją oferty dostępnej

Czytaj dalej

21.12.2016

Konkurs MSZ: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs ofert na: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”. Oferty należy składać do 13 stycznia 2017 r. Celem zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018” jest realizacja w Polsce działań o zasięgu co najmniej regionalnym (wojewódzkim) obejmujących w szczególności: a. prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM) zgodnie ze standardami prowadzenia RODM opisanymi

Czytaj dalej

21.12.2016

Granty na innowacje społeczne – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej. Wnioski można składać do 28 lutego 2017 r. lub do wyczerpania środków. KTO MOŻE APLIKOWAĆ? O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę,

Czytaj dalej

20.12.2016

„Ostrowiecka koperta życia”

Od listopada 2016 roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski włączyła się w ogólnopolską akcję „Koperta życia”. Za pośrednictwem Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. osoby zainteresowane, które dodatkowo spełniają odpowiednie kryteria, mogą zaopatrzyć się w bezpłatny zestaw „Ostrowieckiej koperty życia”. Celem samej akcji jest zwiększenie skuteczności pomocy udzielanej podczas interwencji ratowników medycznych i lekarzy pogotowia ratunkowego

Czytaj dalej