Aktualności

2.01.2018

Fundusze Norweskie i EOG – III edycja

W ostatnich dniach starego roku podpisane zostały międzyrządowe umowy dotyczące przyznania Polsce pieniędzy w ramach III edycji Funduszy Norweskich oraz funduszy EOG na okres 2014 – 2021. Polska jest największym beneficjentem funduszy. Kwota alokacji wynosi łącznie 809,3  mln euro. Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych

Czytaj dalej

2.01.2018

Harmonogramy naboru wniosków na rok 2018 – PARP

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała harmonogramy naborów wniosków dla programów operacyjnych na rok 2018.  Nabory będą prowadzone w trzech programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogramy obejmują również programy, w których nabory rozpoczęły się w roku 2017, a ich terminy zakończenia przypadają na rok 2018. Szczegółowe informacje dostępne są na

Czytaj dalej

27.12.2017

Oscarowa gala w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Koniec roku to zazwyczaj czas podsumowań i rozstrzygnięć. Agencja Rozwoju Lokalnego w czwartek 21 grudnia dokonała podsumowania działań w ramach zadania „ZDROWO –KOMFORTOWO”. Skierowany do młodzieży gimnazjalnej projekt finansowany ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski miał na celu podnoszenie świadomości młodych ludzi oraz ich wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia i realizowania własnych

Czytaj dalej

22.12.2017

Życzenia

Niech jedynie radość i szczęście
towarzyszą Wam w Nowym Roku,
a Boże Narodzenie niech będzie
przepełnione ciepłem i dobrocią

Czytaj dalej

13.12.2017

„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” – konkursy na rok 2018

W dniu 7 grudnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarte konkursy ofert w Programie „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.  Konkursy zostaną przeprowadzone w trzech obszarach: „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2018 r.” „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu –

Czytaj dalej

12.12.2017

Punkt konsultacyjny – zmiana lokalizacji

Informujemy, iż z dniem 12 grudnia 2017 r.  prowadzony przez Agencję Rozwoju Lokalnego Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin świadczyć będzie usługi w pokoju nr 20 na II piętrze budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70.

Czytaj dalej