Aktualności

13.05.2019

PO Polska Cyfrowa – nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.1

Do 31 maja 2019 r.  trwa nabór wniosków na działania szkoleniowe, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników. Nabór wniosków odbywa się w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.” W naborze wziąć mogą udział: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy

Czytaj dalej

13.05.2019

Zapraszamy na szkolenie – uprawnienia elektroenergetyczne

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie „EKSPLOATACJA INSTALACJI, SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV I POWYŻEJ”. Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych oraz pozostających bez zatrudnienia, które mieszkają lub pracują na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.  Kurs jest bezpłatny. Rekrutacja potrwa w dniach 13 –  26 maja 2019 r. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do

Czytaj dalej

9.05.2019

Pasje – skuteczne anty-dopalacze! Zaproszenie na salonik dyskusyjny – 17.05.2019

Już 17 maja 2019 r. kolejny raz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. organizuje spotkanie informacyjno – edukacyjne w formie Saloniku dyskusyjnego. Hasło tego spotkania to: „POSTAW NA ANTY- DOPALACZE, BUDUJ RELACJE, ROZWIJAJ PASJE!” Porozmawiamy o tym, jak pasje pozwalają spełniać swoje marzenia, plany, dając możliwość realizacji swoich celów życiowych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie ile

Czytaj dalej

26.04.2019

Młodzież na rzecz społeczności lokalnej – granty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekty Solidarności – to nowy pomysł w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem konkursów jest inicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnej realizowanych przez organizacje młodzieżowe. Europejski Korpus Solidarności to samodzielny program Komisji Europejskiej, powołany do życia decyzją Parlamentu Europejskiego 11 września br. Jego naczelnym celem jest angażowanie organizacji i młodych ludzi

Czytaj dalej

25.04.2019

Vouchery dla MŚP na zakup profesjonalnych usług doradczych

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt: „POPYTOWY SYSTEM INNOWACJI – ROZWÓJ MŚP W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM POPRZEZ PROFESJONALNE USŁUGI DORADCZE”, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Czytaj dalej

23.04.2019

Spotkanie z przedsiębiorcami

W świątecznej atmosferze odbyło się w poniedziałek 15 kwietnia spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Świętokrzyskiej Izbie Gospodarczej. Wzięło w nim udział kilkunastu lokalnych przedsiębiorców, a gościem specjalnym był Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Piotr Dasios. Tematem spotkania były formy wsparcia lokalnych przedsiębiorców – w tym dotacje i dofinansowania – zaplanowane ze środków publicznych na rok 2019. Zebranych powitała

Czytaj dalej