Aktualności

13.12.2018

Forum Rozwoju Przedsiębiorczości – Kielce, 17.12.2018

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w Forum Rozwoju Przedsiębiorczości, organizowanym w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Spotkanie inaugurujące projekt odbędzie się 17 grudnia 2018 roku o godzinie 10.30 w Centrum Kongresowym Targi Kielce S.A. Celem głównym

Czytaj dalej

10.12.2018

Było ODLOTOWO – ZDROWO i KOMFORTOWO – profilaktyczny konkurs ARL rozstrzygnięty!

Były łzy radości i mgiełka zawodu, emocje i napięcie, były brawa, gratulacje, nagrody, satysfakcja zwycięzców – to wszystko w świątecznej oprawie, jednocześnie godne najlepszych hollywoodzkich tradycji. Zgodnie z maksymą mistrza kina Alfreda Hitchcocka – najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie stale rosło – odbył się finał II edycji konkursu na film po tematyce profilaktycznej „ODLOTOWO

Czytaj dalej

7.12.2018

Program Polska Wschodnia – harmonogram konkursów na rok 2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępniła harmonogram konkursów w Programie Polska Wschodnia na rok 2019. Dla mikro- małych i średnich przedsiębiorców przygotowano ponad 800 milionów złotych. Skorzystać z niego będą mogły zarówno firmy istniejące, chcące rozwinąć swoją działalność, jak i start-upy. Zwiększy się zakres wsparcia dla firm zamierzających działać na rynkach zagranicznych. Na większe wsparcie mogą

Czytaj dalej

7.12.2018

Zaszachowali uzależnienia

Saloniki dyskusyjne to dobra tradycja ARL. Bierze w nich udział młodzież ostrowieckich szkół i placówek edukacyjno – wychowawczych chętnie dzieląc się swoimi zainteresowaniami i pasjami z rówieśnikami i zaproszonymi gośćmi. Tym razem było niekonwencjonalnie – zarówno pod względem terminu jak i tematyki. Wyjątkowo w poniedziałek 3 grudnia odbyła się kolejna edycja saloniku. Hasło przewodnie brzmiało:

Czytaj dalej

5.12.2018

Nabór wniosków do rządowego programu aktywizacji seniorów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2019 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Czytaj dalej

3.12.2018

„Gesty mikrosolidarności” w Centrum Aktywności Obywatelskiej

28 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim pod hasłem „Gesty  mikrosolidarności” odbyły się ciekawe warsztaty dla animatorów społecznych z organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i instytucji wspierających społeczności lokalne. Spotkanie współorganizowało Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej z Warszawy oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, a odbyło się ono w Centrum Aktywności Obywatelskiej prowadzonym przez Agencję Rozwoju Lokalnego.

Czytaj dalej