Aktualności

3.01.2019

Rekrutacja na szkolenie brukarskie

Do 11 stycznia 2019 r. trwać będzie nabór na szkolenie „Brukarz” organizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy”. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 30 rok życia zamieszkałych na terenie powiatu ostrowieckiego, pozostających bez zatrudnienia. Mogą być to osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy z przyznanym I lub II profilem wsparcia lub też

Czytaj dalej

3.01.2019

Rekrutacja na szkolenia gastronomiczne

Do 11 stycznia 2019 r. trwać będzie nabór na szkolenia: Kucharz z modułem kasy fiskalnej Piekarz z elementami cukiernictwa organizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego w ramach projektu „Nowe perspektywy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego”. Szkolenie skierowane jest do osób zamieszkałych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, korzystających lub kwalifikujących się do korzystania z pomocy społecznej pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Czytaj dalej

3.01.2019

Spotkanie informacyjne on -line FIO 2019 – 4 stycznia 2019

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza zainteresowanych na spotkanie informacyjne FIO edycja 2019. Spotkanie odbędzie się w formie webinarium (seminarium przez Internet) w dniu 4 stycznia 2019 w godzinach 10.30 – 12.00. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najważniejsze założenia FIO edycji 2019, zmiany w regulaminie oraz informacje o tym kto może ubiegać

Czytaj dalej

31.12.2018

Konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele

Od 16 grudnia trwają konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele. Fundusz ten to program skierowany do organizacji pozarządowych finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusz nadzoruje konsorcjum złożone z Fundacji Batorego, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Konsorcjum to zostało wybrane na Operatora Funduszu w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. W trakcie konsultacji

Czytaj dalej

20.12.2018

FIO 2019 – początek naboru!

Od 19 grudnia 2018 można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu FIO 2019. Uprawnionymi podmiotami do staranie się o dofinansowanie są organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów: Priorytet Aktywne społeczeństwo; Priorytet Aktywni obywatele; Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Czytaj dalej

18.12.2018

„Profilaktyczne ABC z modułem przedsiębiorczości” – podsumowanie zadania

Agencja Rozwoju Lokalnego w okresie od października do grudnia 2018 r. zrealizowała kolejne działanie dla ostrowieckiej młodzieży. Tym razem należało uruchomić kreatywność i pomysłowość uczniów klas ósmych z ostrowieckich podstawówek. ARL zaproponowała dwumodułowe zajęcia profilaktyki uzależnień połączone z przedsiębiorczością. Zadanie pod nazwą „Profilaktyczne ABC z modułem przedsiębiorczości” zostało przeprowadzone w każdej szkole. Warsztaty profilaktyczne trwały

Czytaj dalej