Aktualności

15.01.2018

Projekt „AKTYWNI NA RYNKU PRACY” z dofinansowaniem

Z przyjemnością informujemy, że projekt Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. pn: „AKTYWNI NA RYNKU PRACY” spełnił wszystkie kryteria konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania. Z projektu będą mogły skorzystać osoby powyżej 29 roku życia, z terenu powiatu ostrowieckiego, znajdujące się w szczególnej sytuacji

Czytaj dalej

11.01.2018

Ogłoszenie Zarządu WŚ o konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z

Czytaj dalej

10.01.2018

Fundusze Europejskie 2018 w Ministerstwie Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju informuje, iż na rok 2018 przewiduje przeprowadzenie naborów wniosków na ponad 700 konkursów. Już w styczniu zostanie otwartych 90 nowych naborów, a ponadto można składać wnioski na trwające 193 konkursy. Wnioskodawcy mogą ubiegać się unijne pieniądze w następujących obszarach: PRZEDSIĘBIORCY Efektywność energetyczna Badania i rozwój JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ADMINISTRACJA RZĄDOWA, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY

Czytaj dalej

8.01.2018

Nowe konkursy w ramach PO WER

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego planuje uruchomienie nowych konkursów do realizacji przez instytucje zarządzające w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Więcej informacji można uzyskać poniżej w opublikowanych ogłoszeniach: Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Ogłoszenie o konkursie

Czytaj dalej

4.01.2018

Nabór wniosków w PO Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 1.3

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów w ramach działania  „Gwarancja dla młodzieży”. Nabór wniosków odbywać się będzie w kilku turach. Pierwsza runda potrwa od 1 do 28 lutego 2018 r. Program naborów na rok 2018: I runda –

Czytaj dalej

3.01.2018

Nieodpłatne zajęcia rekreacyjne dla seniorów

Ostrowieccy seniorzy będą mogli skorzystać z kolejnych ciekawych propozycji. Prezydent  Miasta Jarosław Górczyński zaprasza seniorów na nieodpłatne zajęcia rekreacyjne w ramach akcji „Aktywny Senior”. Już od 10 stycznia ruszają zajęcia taneczne, które odbywać się będą w każdą środę w godzinach 16.00 – 18.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej KSZO. Zajęcia te – szczególnie atrakcyjne w

Czytaj dalej