Aktualności

14.03.2018

ARL zaprasza na kursy

Od 12 marca trwa rekrutacja na kursy zawodowe w ramach nowego projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt „Umiejętności drogą do sukcesu” obejmuje kilkanaście kursów zawodowych, z których mogą skorzystać pełnoletni mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego w wieku aktywności zawodowej –  zarówno osoby pracujące, jak i te pozostające bez zatrudnienia. Na

Czytaj dalej

14.03.2018

„Nowe perspektywy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego” z Agencją Rozwoju Lokalnego

Od 5 marca Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi rekrutację na szkolenia: Kucharz z modułem kasy fiskalnej Brukarz z modułem aranżacji terenów zielonych Szkolenia zorganizowane są w ramach nowego projektu:  „Nowe perspektywy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego”.  Rekrutacja potrwa do 25 marca. W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają możliwość odbycia 6 – miesięcznych

Czytaj dalej

13.03.2018

Finansowanie zwrotne w postaci pożyczek i poręczeń – spotkanie dla przedsiębiorców

W piątek 23 marca w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym – Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Podzamczu Chęcińskim odbędzie się spotkanie na temat finansowania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców. Podczas spotkania swoje oferty zaprezentują prezentacja oferty Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. oraz Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. w Kielcach, a także dyskusja na

Czytaj dalej

9.03.2018

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Informujemy, iż od 5 marca 2018 r. ponownie uruchomiony został Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Punkt prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z  o. o. i przeznaczony jest dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, borykających się z  uzależnieniami od substancji psychoaktywnych lub z uzależnieniami behawioralnymi – w tym także członków rodzin osób

Czytaj dalej

9.03.2018

Uzupełniające konkursy ofert na aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło uzupełniający nabór na dofinansowania projektów w ramach programu: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.  Nabór będzie prowadzony w trzech konkursach:  „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018, pula środków: 368 tys. 400 zł „Partnerstwa

Czytaj dalej

6.03.2018

Konkurs w ramach rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

Departament Polityki Regionalnej  UM WŚ informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu pn. „Przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich

Czytaj dalej