Aktualności

17.01.2019

„Świętokrzyska Victoria” – XI edycja Nagrody Marszałka WŚ

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego po raz 11 organizuje konkurs Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria”. Nagroda ta przyznawana jest w trzech kategoriach: Przedsiębiorczość – dla firm Samorządność – dla gmin i powiatów Osobowość – dla osób fizycznych. Ideą konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie osób, firm i instytucji, których praca i działania przyczyniają się do rozwoju i

Czytaj dalej

15.01.2019

Konkursy RPOWŚ na 2019 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił harmonogram konkursów na rok 2019 na projekty finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na projekty zaplanowano kwoty: 206 mln złotych na konkursy z obszaru Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli na tzw. projekty miękkie 130 mln zł na dofinansowanie tzw. projektów twardych w ramach konkursów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W

Czytaj dalej

15.01.2019

Projekty młodzieżowe w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Do 7 lutego 2019 r. trwać będzie pierwszy tegoroczny nabór na dofinansowanie projektów młodzieżowych realizowanych na rzecz społeczności lokalnych. W realizację projektów powinny być zaangażowanie  najmniej 5-osobowe grupy młodzieży w wieku 18–30 lat, z państw członkowskich UE. Wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności. Na dofinansowanie działań przeznaczonych jest ponad 375 milionów złotych.

Czytaj dalej

10.01.2019

Zapraszamy na kurs pracownika ochrony fizycznej

Od 14 do 27 stycznia 2019 r. r. potrwa nabór na kurs „Pracownik ochrony fizycznej”. Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe zamieszkałych lub pracujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, a także do osób, które ukończyły 21 rok życia, pozostających bez zatrudnienia, będących w wieku aktywności zawodowej. Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU” Wszystkie informacje

Czytaj dalej

10.01.2019

Piekarz z elementami cukiernictwa – rekrutacja na szkolenie

Do 17 stycznia 2019 r. trwać będzie nabór na szkolenie „Piekarz z elementami cukiernictwa” organizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego w ramach projektu „Nowe perspektywy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego”. Szkolenie skierowane jest do osób zamieszkałych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, korzystających lub kwalifikujących się do korzystania z pomocy społecznej pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z orzeczonym III profilem wsparcia lub

Czytaj dalej

9.01.2019

Konkurs grantowy na inicjatywy obywatelskie pod patronatem RPO

Fundusz Obywatelski zaprasza do składania projektów na inicjatywy obywatelskie w ramach FO. Honorowy patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Środki na ten konkurs w kwocie 83 tysięcy złotych pochodzą z nagrody  imienia profesora Thorolfa Rafto przyznanej przez norweską Fundację Rafto w 2018 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, dr. Adamowi Bodnarowi, i Biuru RPO za walkę o

Czytaj dalej