Aktualności

23.11.2018

Konsultacje projektu „Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2018 – 2023”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w obszarze pomocy społecznej,  do konsultacji projektu Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2018 – 2023. Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać na odpowiednim formularzu  w terminie do dnia 27 listopada 2018 r. ( liczy się data wpływu do Urzędu). Uzupełnione formularze należy przesyłać pocztą, faksem

Czytaj dalej

23.11.2018

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ARL – wizyta młodzieży w CPiAZ

W dniach 12 – 18 listopada 2018 r. po raz 11 odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W całym kraju odbyło się wiele różnych imprez i wydarzeń, których celem była promocja przedsiębiorczości oraz prezentacja ciekawych pomysłów i inicjatyw, które przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. włączyła się w działania ramach ŚTP

Czytaj dalej

22.11.2018

Mikropożyczka na start – oferta KSWP dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza osoby niezatrudnione zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej do skorzystania z oferty mikropożyczek na start. Mikropożyczki udzielane są ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu KSWP w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Z mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać bezrobotni w wieku powyżej 29 lat,

Czytaj dalej

16.11.2018

II Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich – Warszawa, 14 – 15.12.2018

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza na II Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich, który odbędzie się w budynku Muzeum Polin w Warszawie przy ul. M. Anielewicza 6. W trakcie kongresu zaplanowane zostały 43 sesje i panele dyskusyjne, w ramach których poruszane będą istotne tematy związane z ochroną praw człowieka, prawami obywatelskimi oraz procedurami prawnymi chroniącymi lub ingerującymi w

Czytaj dalej

16.11.2018

Utworzenie ośrodka pomocy dla ofiar i świadków przestępstw w Ostrowcu Świętokrzyskim – konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło XLIX otwarty konkurs na utworzenie i prowadzenie w Ostrowcu Świętokrzyskim Okręgowego Ośrodka Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem oraz lokalnych punktów powiatowych. Zadanie to realizowane będzie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla

Czytaj dalej

14.11.2018

Nabór wniosków w programie upowszechniania sportu wśród niepełnosprawnych na rok 2019

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.”. Celem programu jest  wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w

Czytaj dalej