Aneta

10.05.2017

Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza na szkolenie

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu zapraszają na  szkolenie „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn” Szkolenie odbędzie się: 17 maja 2017 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim (sala szkoleniowa w

Czytaj dalej

21.02.2017

Spotkanie informacyjne dot. konkursów ofert dla NGO’S oraz programów PFRON

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kielce organizuje spotkanie informacyjne dotyczące planowanych w 2017 r. konkursów ofert dla NGO’S oraz programów PFRON dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych. Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 102 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego

Czytaj dalej

18.11.2016

Zapraszamy na warsztaty wyjazdowe pn. „Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”

Agencja Rozwoju Lokalnego prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza do udziału w trzydniowych warsztatach wyjazdowych pn. „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim” w dniach 23-25 listopada 2016 roku, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.   Celem warsztatów wyjazdowych będzie poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia i

Czytaj dalej

17.11.2016

Czas na praktykę

Rozpoczęły się zajęcia praktyczne dla uczestników projektu „NOWA SZANSA”. Przyszli kucharze oraz  monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie mają za sobą już warsztaty rozwoju zawodowego i psychospołeczne, spotkania z coachem i doradcą zawodowym oraz przygotowanie teoretyczne do pracy w nowym zawodzie. Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na szlifowanie umiejętności praktycznych – w realnym miejscu

Czytaj dalej

17.11.2016

Świętokrzyskie oczami seniorów

Agencja Rozwoju Lokalnego zaprasza seniorów do udziału w konkursie „Świętokrzyskie w obiektywie aparatu fotograficznego”. Pierwszą edycję konkursu pod takim tytułem dla osób  powyżej 60 roku życia organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Prace można nadsyłać do 30 grudnia 2016 roku. Ideą przedsięwzięcia jest zachęcanie seniorów do twórczej aktywności i pokazanie ich oczami przyrodniczych i historycznych walorów

Czytaj dalej