SZUKAJ  

czwartek,
18 lipca 2019 r.
Aktualności projektowe

 
2016-08-18 ID: 1379
Otwarty II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2016 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2016 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
 

(więcej...)2016-08-17 ID: 1378
159 mln zł dla podmiotów ekonomii społecznej

Do podmiotów ekonomii społecznej od 2017 r. trafi niemal 159 mln zł. W ramach tych środków 154,5 mln zł zostanie przeznaczonych na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, które mają trudności w otrzymaniu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Pozostałe 4,4 mln zł zostanie przeznaczone na instrument reporęczeniowy.
 
 

(więcej...)2016-08-17 ID: 1376
Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 25 października 2016 r. do godz. 12.00.
 

(więcej...)2016-07-27 ID: 1374
Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził procedury realizacji „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”. Wnioski należy składać do 16 sierpnia 2016 r.
 

(więcej...)2016-07-21 ID: 1372
Konkurs Grantowy: 100 tys. zł od Kulczyk Foundation na inwestycje służące otoczeniu

30 czerwca o godz. 23.59, czyli na minutę przed zakończeniem pierwszej tegorocznej edycji Konkursu Grantowego, Kulczyk Foundation odbierała jeszcze drogą elektroniczną ostatnie wnioski! Przyszło ich kilkaset. Zwyciężą najlepsi. Ale już w tej chwili rusza II edycja, która potrwa do godz. 23:59 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji wspierane będą projekty infrastrukturalne.

 

(więcej...)2016-07-21 ID: 1371
Drugi nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli” tylko do 1 września

Do 1 września 2016 r. samorządy i reprezentujące je jednostki i organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie europejskich projektów w obszarze zaangażowania demokratycznego i obywatelskiego w ramach Komponentu 2. programu „Europa dla obywateli”, Działanie 2.1. Partnerstwo miast oraz Działanie 2.2. Sieci miast.

(więcej...)2016-07-21 ID: 1370
Dzwonek na obiad. Stypendium dla rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę

(PAP) Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do włączenia się w akcję dożywania dzieci w szkołach. Ruszyła kolejna odsłona programu „Dzwonek na obiad” fundacji „Być Bardziej”. Zgłoszenia do programu można składać do 20 września.
 

(więcej...)2016-07-21 ID: 1369
Edukacja globalna. Regranting

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Wnioski konkursowe należy składać do 12 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00, wypełniając odpowiedni formularz.
 

(więcej...)2016-07-19 ID: 1368
Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w programie „Razem bezpieczniej”

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 2016 i 2017”. Termin składania wniosków upływa 8 sierpnia 2016 r.

 

(więcej...)2016-07-13 ID: 1367
NESsT: 25 000 USD na rozwój przedsiębiorstwa społecznego!

NESsT zaprasza przedsiębiorstwa społeczne, które przygotowują osoby młode i kobiety do pracy w branży BPO/IT do aplikowania. Wybrane z nich otrzymają wsparcie doradcze i mentoringowe ekspertów NESsT oraz po 25 000 dolarów na rozwój biznesu społecznego. Dowiedz się więcej: http://www.nesst.org/polska/aplikuj/
 

(więcej...)2016-07-11 ID: 1366
Ruszył nabór wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży to nowy program, którego głównym celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw. Na dofinansowanie projektów Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło w 2016 r. 3,8 mln zł. Wnioski przyjmuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji do 5 sierpnia 2016 r.
 

(więcej...)2016-07-06 ID: 1364
Konkurs MEN: „Wolontariat w szkołach i placówkach”

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wolontariat w szkołach i placówkach”. Oferty należy składać do 27 lipca 2016 r.
 

(więcej...)2016-07-04 ID: 1362
Nowy nabór wniosków do programu dożywiania Pajacyk na rok szkolny 2016/2017

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2016/2017. Wnioski na dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2016/2017 można składać do 10 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.
 

(więcej...)2016-07-04 ID: 1361
9. edycja konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!”

Do wygrania aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich. Konkurs obejmuje całą Polskę, skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 9. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 12 września.
 

(więcej...)2016-07-04 ID: 1359
Konkurs w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-047/16 i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
 

(więcej...)2016-07-04 ID: 1358
Konkurs w PO WER:

Konkurs w PO WER: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Działaniu 3.1 PO WER w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej - konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 (od 25 lipca do 16 września 2016 r.).
Kto może składać wnioski?

(więcej...)2016-06-22 ID: 1354
Wyjazd studyjny do Brukseli dla członków NGO

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza osoby zarządzające, pracowników i członków organizacji pozarządowych do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli, w dniach 3-5 października 2016 r. Tematem wizyty i spotkań w unijnych instytucjach będą programy Unii Europejskiej wpierające działalność NGO zajmujących się tematyką europejską, w tym kwestiami związanymi z obywatelstwem UE. Zgłosić można się do 1 lipca 2016 r.orm

(więcej...)2016-06-16 ID: 1349
Do końca czerwca Kulczyk Foundation czeka na wnioski o granty!

Jest czas do 30 czerwca do godz. 23.59. Wtedy kończy się nabór wniosków o granty od Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 tys. zł pod warunkiem, że projekt przedsięwzięcia społecznego będzie uzasadniony i obiecujący, jeśli chodzi o skuteczność, efektywność oraz możliwości ewaluacji.
 

(więcej...)2016-06-16 ID: 1348
Świętokrzyska Nagroda Kultury

Świętokrzyska Nagroda Kultury – nabór wniosków do 1 września!
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego informuje, że przyjmowane są już wnioski o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury.

 

(więcej...)2016-06-16 ID: 1347
Wsparcie osób młodych

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – konkurs Departament Polityki Regionalnej informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił konkurs dotyczący Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój.  Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 15.07.2016 do 22.07.2016.

 

(więcej...)2016-06-15 ID: 1346
Stypendia "Nowe technologie dla dziewczyn"

Stypendia "Nowe technologie dla dziewczyn"
30 czerwca kończy się nabór do drugiej edycji programu Nowe technologie dla dziewczyn - pierwszego w Polsce programu stypendialnego dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z nowymi technologiami.
 

(więcej...)2016-06-15 ID: 1345
Genzyme Patient Advocacy Leadership Award

Do 20 czerwca można składać wnioski w programie grantowym Genzyme Patient Advocacy Leadership Award
Ruszyła szósta edycja międzynarodowego programu grantowego Genzyme PAL Award. Organizacje działające na rzecz poprawy sytuacji osób zmagających się z lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi mogą ubiegać się o granty o łącznej wartości 50 tysięcy dolarów na realizację planowanych akcji społecznych. Rejestracja do programu trwa do 20 czerwca 2016 roku.
 

(więcej...)2016-06-09 ID: 1341
Konkurs 2.14 POWER

Konkurs 2.14 POWER: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji
Na stronie www.efs.men.gov.pl Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazało się ogłoszenie o konkursie dotyczącym zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin naboru wniosków od 30 czerwca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r.
 

(więcej...)2016-06-09 ID: 1340
Fundusze norweskie: Dodatkowe środki na nowe działania dla beneficjentów PL02, PL03 i PL04

Minister Środowiska jako Operator Programu informuje beneficjentów projektów niezakończonych o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na nowe działania w projektach realizowanych w Programach PL02, PL03 oraz PL04.

(więcej...)2016-06-09 ID: 1339
Program LIFE: Terminy naborów w 2016 r.

Komisja Europejska ogłosiła harmonogram naboru projektów w Programie LIFE w 2016 r. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

(więcej...)2016-06-09 ID: 1338
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

(więcej...)2016-05-27 ID: 1334
Fundacja Batorego ogłosiła konkurs

Fundacje lub stowarzyszenia, których podstawowym obszarem działania jest przeciwdziałanie dyskryminacji mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 100 000 zł na ­prowadzenie działalności dotyczącej problemu dyskryminacji lub wzmocnienie organizacji. 

(więcej...)2016-05-23 ID: 1328
Konkursy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań publicznych. Oferty należy składać do 7 czerwca 2016 r.

 

(więcej...)2016-05-23 ID: 1327
Konkursy uzupełniające w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społeczne

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  uzupełniające otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.).

(więcej...)2016-05-19 ID: 1325
Konferencja „Ekonomia społeczna dla rozwoju województwa świętokrzyskiego”

Przedstawicieli samorządów, instytucji integracji i pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych i wszystkich tych, którzy chcą rozwijać sektor ekonomii społecznej w regionie zapraszamy do udziału w konferencji  „Ekonomia społeczna dla rozwoju województwa świętokrzyskiego” - inaugurującej projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Konferencja odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godzinie 9.30 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Zgłoszenia należy przesyłać do 23 maja br.

(więcej...)2016-05-19 ID: 1324
Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty można składać do 31 maja 2016 r.
 

(więcej...)2016-05-19 ID: 1323
Konkurs grantowy: Dobra edukacja polonijna. Regranting

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do aplikowanie w otwartym konkursie grantowym, realizowanym w ramach projektu „Dobra edukacja polonijna". Celem konkursu będzie wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów ukierunkowanych na wsparcie rozwoju nowoczesnej edukacji polonijnej.

(więcej...)2016-05-13 ID: 1321
„Zielony kadr”

Jeżeli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w województwie świętokrzyskim, nakręć film w dowolnej technice i weź udział w Konkursie Filmów Amatorskich pn. „Zielony kadr”, który poszerzy wiedzę oraz umiejętności z zakresu filmu i ekologii. Zgłoszenia trwają do 2 czerwca.


 

(więcej...)2016-05-13 ID: 1320
Konkurs MSZ na realizację zadania publicznego "Edukacja globalna 2016"

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Edukacja globalna 2016”. Oferty należy składać do 6 czerwca 2016 r.
 

(więcej...)2016-05-11 ID: 1316
Mikrogranty dla młodych organizacji i grup nieformalnych

Grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS nie dłużej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie mogą uzyskać mikrodotacje w wysokości do 5 000 złotych. Środki te można pozyskać na realizację różnorodnych inicjatyw lokalnych z zakresu sfery pożytku publicznego lub w przypadku organizacji pozarządowych – również na działania związane z rozwojem podmiotu.

 

(więcej...)2016-05-10 ID: 1315
Parada seniorów 2016 już 25 czerwca!

Parada Seniorów i Piknik Pokoleń 2016 odbędzie się 25 czerwca. Startujemy, jak co roku, na Placu Konstytucji i udajemy się w stronę Centrum Sztuki Współczesnej “Zamek Ujazdowski”. Paradę rozpoczynamy w samo południe, a piknik kończymy o godzinie 19.00. Każdego roku Fundacja ZACZYN wspiera grupy zorganizowane, które chcą przybyć na Paradę Seniorów, ale nie mają wystarczających środków własnych na przyjazd do Warszawy.  

 

 

(więcej...)2016-05-09 ID: 1314
Nabór wniosków do programu dożywiania Pajacyk na rok szkolny 2016/2017

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2016/2017. Wnioski na dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2016/2017 można składać do 10 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

(więcej...)2016-05-09 ID: 1313
Dotacje technologiczne dla III sektora


Działasz w lokalnej organizacji pozarządowej? Internet i komputer to Twoje narzędzia pracy? Próbujesz usprawnić działalność Twojej organizacji? Walczysz o obniżenie kosztów jej funkcjonowania? Potrzebujesz nowego oprogramowania lub sprzętu komputerowego?

(więcej...)2016-05-09 ID: 1312
Program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w programie grantowym „Bezpieczne dzieciństwo”. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 3 czerwca 2016 roku.

 

(więcej...)2016-05-04 ID: 1305
Konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zwalczania narkomanii

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił  uzupełniający otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zwalczania narkomanii. .

(więcej...)2016-05-04 ID: 1304
Konkurs MEN „Wolontariat szkolny”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wolontariat szkolny”. Oferty należy składać do 25 maja 2016 r.

(więcej...)2016-05-04 ID: 1303
Pierwsza edycja konkursu proekologicznego - Program Grantowy ENERIS

Ruszył ogólnopolski Program Grantowy ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” budujący ekozaangażowanie społeczności lokalnych. O 13 grantów, po 5 tys. zł każdy, na realizację szeroko rozumianych projektów proekologicznych, mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, szkoły, kluby i grupy nieformalne.


 

(więcej...)2016-04-26 ID: 1300
Będą pieniądze na pożyczki dla ekonomii społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jej przedmiotem jest dofinansowanie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. W imieniu ministerstwa 25 kwietnia umowę podpisała podsekretarz stanu Renata Szczęch, zaś w imieniu banku wiceprezes Włodzimierz Kocon i dyrektor zarządzająca Patrycja Wolińska-Bartkiewicz. Umowa opiewa na kwotę 158,9 mln zł.

(więcej...)2016-04-26 ID: 1299
150 tysięcy dla Rodzin!

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Czas na Remont 2016” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów remontowych i na doposażenie placówek.
 

(więcej...)2016-04-21 ID: 1293
Spotkanie informacyjno - integrujące dotyczące prac Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Spotkanie informacyjno - integrujące dotyczące prac Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej
Animatorów z powiatu ostrowieckiego, którzy szukają możliwości realizowania projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zapraszamy do Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej.

(więcej...)2016-04-21 ID: 1292
Daj szansę na Dyplom z Marzeń

Rusza kolejna edycja konkursu „DYPLOM Z MARZEŃ”, kierowanego do pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych o udział w Programie Stypendiów Pomostowych. Jeśli chcesz spełnić marzenia młodych ludzi o studiowaniu, zgłoś się do konkursu!

(więcej...)2016-04-15 ID: 1285
"Promocja literatury i czytelnictwa: Literatura"

Dodatkowy nabór do programu MKiDN "Promocja literatury i czytelnictwa: Literatura"
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił dodatkowy nabór do programu Promocja literatury i czytelnictwa priorytet Literatura. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie do 16 maja 2016 r.

(więcej...)2016-04-15 ID: 1284
„Sport Wszystkich Dzieci”

Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci”Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty można składać do 18 kwietnia 2016 r.

(więcej...)2016-04-13 ID: 1282
Konkursu grantowego w ramach programu Po Stronie Natury

Zdobądź grant, by zrealizować działania na rzecz natury!
Ruszyła 6. edycja konkursu grantowego w ramach programu Po Stronie Natury. Termin nadsyłania wniosków mija 31 maja 2016 r.

(więcej...)2016-04-11 ID: 1281
Konkurs dotacyjny

Konkurs dotacyjny: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty I konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2016 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. min składania ofert upływa 29 kwietnia 2016 roku.


 

(więcej...)2016-04-07 ID: 1275
Departament Polityki Regionalnej

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje nabór wniosków w ramach konkursu na Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 4 do 18 maja 2016r.
Kto może składać wnioski?

(więcej...)2016-03-29 ID: 1266
Fundacja Aviva


Fundacja Aviva kolejny raz pomoże sfinansować inicjatywy dla rodziców i dzieci
5 kwietnia 2016 r. rusza 4. edycja konkursu grantowego Fundacji Aviva ”To dla mnie ważne”. Wspieramy w nim rodziców w wychowaniu małych dzieci. Pula grantów to 225 000 zł.

(więcej...)2016-03-24 ID: 1263
„Decydujesz, pomagamy”


„Decydujesz, pomagamy” – nabór zgłoszeń trwa
 
Od poniedziałku, 7 marca ruszył nabór wniosków do I edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Mechanizm zgłaszania projektu jest niezwykle prosty – wystarczy wejść na stronę www.tesco.pl/pomagamy oraz uzupełnić formularz o krótki opis planowanego przedsięwzięcia. Wnioski można składać do 3 kwietnia 2016 roku.
 

(więcej...)2016-03-24 ID: 1262
Konkurs "30 Maja - Świętujemy Razem"


Konkurs "30 Maja - Świętujemy Razem" na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Fundacja EY zaprasza do udziału w konkursie "30 Maja - Świętujemy Razem" na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Konkurs ma na celu promocję idei rodzicielstwa zastępczego, wsparcie i odpowiedź na potrzeby opiekunów zastępczych. Do udziału w konkursie zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, działające na ich rzecz. Konkurs trwa do 22 kwietnia 2016 r.

(więcej...)2016-03-24 ID: 1261
Konkurs grantowy "Wsparcie Demokracji 2016"

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza piątą edycję konkursu grantowego "Wsparcie Demokracji" 2016. Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe: Gruzja - łączna suma dofinansowania 700 000 zł, Tunezja - łączna suma dofinansowania 500 000 zł. Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00.
 

(więcej...)2016-03-24 ID: 1260
„Mistrzowie Matematyki”

Trzecia edycja programu „Mistrzowie Matematyki”
Przez najbliższy miesiąc organizacje pozarządowe z całej Polski mogą wnioskować o dofinansowanie programów stypendialnych dla wybitnie utalentowanych matematycznie uczniów i studentów w ramach trzeciej edycji programu „Mistrzowie matematyki” prowadzonego przez mFundację. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia 2016 r.

(więcej...)2016-03-24 ID: 1259
Konkurs MEN

Konkurs MEN: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs na realizację zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. Termin składania ofert: 12 kwietnia 2016 r.

(więcej...)2016-03-21 ID: 1254
Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020

Otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016
(więcej...)2016-03-18 ID: 1253
Programu grantowego mPotęga

Ogólnopolska edycja programu grantowego mPotęga
Już ponad 16 tys. uczniów i rodziców przekonało się, że matematyki można się uczyć w sposób ciekawy i przystępny. Od 2014 roku, mFundacja w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć realizuje program grantowy „mPotęga”, w którym pasjonaci matematyki mogą zdobyć fundusze na własne projekty edukacyjne.

(więcej...)2016-03-18 ID: 1252
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli

Konkurs MEN: Letni wypoczynek dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli
 
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. Oferty należy składać do 11 kwietnia 2016 r.
 

(więcej...)2016-03-15 ID: 1250
Ruszył ogólnopolski program grantowy LECHSTARTER

Wystartował program LECHSTARTER – akcja społeczna, mająca na celu inspirowanie mieszkańców polskich miast do wprowadzenia pozytywnych zmian w miejskim otoczeniu.
 

(więcej...)2016-03-15 ID: 1249
Konkurs MZ: Rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia

Konkurs MZ: Rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia, skierowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 4 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.

(więcej...)2016-03-15 ID: 1248
Konkurs w PO WER: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Konkurs w PO WER: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - ogłosiła konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury.

(więcej...)2016-03-15 ID: 1247
Dzień kobiet w Centrum Aktywności Obywatelskiej

W minionym tygodniu organizacje pozarządowe działające w Centrum Aktywności Obywatelskiej: Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, a także Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  hucznie świętowały dzień kobiet. W trzech imprezach okolicznościowych, zorganizowanych przy ul. Sienkiewicza 70 wzięło udział łącznie 180 osób. 

(więcej...)2016-03-10 ID: 1246
Konkurs MSWiA: Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: "Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej". Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

(więcej...)2016-03-10 ID: 1245
Konkurs MSWiA: Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

(więcej...)2016-03-10 ID: 1244
Konkurs MSWiA

Konkurs MSWiA: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r. (więcej...)2016-03-10 ID: 1243
Migaj z nami!- bezpłatne warsztaty języka migowego

Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych "Nad Kamienną" i Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zapraszają na bezpłatne warsztaty języka migowego. Warsztaty odbywają się  w każdą środę o godzinie 16.30 w sali 19 na pierwszym piętrze Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70.

(więcej...)2016-03-08 ID: 1240
Konsultacje na temat funduszy unijnych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych. Konsultacje odbędą się 22 marca br. w godz. 10.00-14.00 w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, sala nr 003. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.2016-03-04 ID: 1238
Wystartowali po granty

W czwartek, 3 marca w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych na marzec przez Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli grup nieformalnych „Start po grant”.  (więcej...)2016-03-04 ID: 1237
„Agrafka Agory”

„Agrafka Agory” – ruszył nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych
Lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów. „Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2016 r. (więcej...)2016-03-04 ID: 1236
Planowany konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej w PO WER - praca z młodzieżą

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) planuje ogłosić w kwietniu 2016 r. konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą i osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Nabór wniosków planowany jest na czerwiec. Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 kwietnia w Warszawie.
  (więcej...)2016-03-03 ID: 1234
100 000 dla kultury w konkursie Virgin Mobile Academy

Trwa druga edycja programu Virgin Mobile Academy 2015/2016. Do wygrania jest 100 000 zł na realizację projektu z obszaru kultury i sztuki. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca.

(więcej...)2016-03-02 ID: 1232
Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych, realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. (więcej...)2016-03-02 ID: 1231
Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!

Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!
W zeszłorocznej edycji wnioski spływały do ostatniej chwili. W tym roku jest więcej pieniędzy do rozdania. 1 marca ruszył Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – pierwsza edycja w tym roku. Można zdobyć nawet 25 tys. zł, ale trzeba mieć naprawdę dobry projekt. – Przeformułowaliśmy zasady. Wszystko po to, by wspierać projekty maksymalnie efektywne – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation. (więcej...)2016-03-01 ID: 1230
Klub

Minister Sportu i Turystyki ogłosił programu „Klub” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 15 kwietnia 2016 r. (więcej...)2016-02-29 ID: 1228
"Start po grant" - zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Agencja Rozwoju Lokalnego prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane na bezpłatne spotkanie informacyjne: "Start po grant" -  środki dla organizacji pozarządowych.


 

(więcej...)2016-02-29 ID: 1227
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XI edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2016. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat. Termin składania wniosków: do 31 marca 2016 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

(więcej...)2016-02-19 ID: 1215
"Start po grant" - zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Agencja Rozwoju Lokalnego prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane na bezpłatne spotkanie informacyjne: "Start po grant" -  środki dla organizacji pozarządowych. (więcej...)2016-02-19 ID: 1214
Głos organizacji ma znaczenie

 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim do 2020 r.”

(więcej...)2016-02-18 ID: 1210
Księgowość w organizacji pozarządowej bez tajemnic

Przedstawiciele ostrowieckich fundacji i stowarzyszeń wzięli udział w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w Centrum Aktywności Obywatelskiej  przy ul. Sienkiewicza 70, poświęconym zagadnieniom finansowo-księgowym, związanym z zamknięciem roku obrachunkowego w organizacji pozarządowej.

(więcej...)2016-02-16 ID: 1204
Sport wszystkich dzieci

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 24 lutego 2016 r. (więcej...)2016-02-12 ID: 1203
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych
Agencja Rozwoju Lokalnego
prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane

(więcej...)2016-02-12 ID: 1202
„1000 pierwszych dni dla zdrowia”

Rusza kolejna edycja konkursu grantowego edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych, grup zabawowych oraz bibliotek. Cel to edukacja prawidłowych nawyków żywieniowych wśród kobiet ciężarnych, kobiet karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci w pierwszym roku życia. Wnioski można składać do 25 marca. (więcej...)2016-02-12 ID: 1201
Konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

(więcej...)2016-02-12 ID: 1200
Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

(więcej...)2016-02-12 ID: 1196
O szansach i możliwościach dla organizacji pozarządowych

O szansach i możliwościach dla organizacji pozarządowych – spotkanie informacyjne na temat grantów


Skąd wziąć środki na pomoc osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi? Jak sfinansować zajęcia sportowe dla dzieci, rodzin i seniorów? Jakie konkursy w pierwszym kwartale 2016 r. zamierza ogłosić Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy? Kto może złożyć ofertę wspólną i kto odpowiada za co w projekcie partnerskim – odpowiedzi na te i szereg innych pytań poznali uczestnicy spotkania informacyjnego zorganizowanego w Centrum Aktywności Obywatelskiej  przy ul. Sienkiewicza 70.

(więcej...)2016-02-11 ID: 1194
Przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Termin składania wniosku: 25 marca 2016 r. Termin realizacji projektów, którym przyznano dofinansowanie: 31 grudnia 2016 r.
(więcej...)2016-02-09 ID: 1193
II edycja konkursu grantowego z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej

II edycja konkursu grantowego z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej
PTPP przyzna granty na realizację dowolnych projektów badawczych w dziedzinie psychoanalizy – badań empirycznych, prac teoretycznych, syntetycznych i interdyscyplinarnych.

(więcej...)2016-02-09 ID: 1192
Spotkanie konsultacyjne na temat praw obywatela w praktyce

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkanie konsultacyjne na temat praw obywatela w praktyce - ich respektowania, problemów z ich realizacją, praktyk dyskryminacyjnych. Wydarzenie odbędzie się 20 lutego, w godz. 13.00 - 15.00 w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach (ul. Jana Pawła II 5). (więcej...)2016-02-05 ID: 1186
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

(więcej...)2016-02-05 ID: 1185
Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. (więcej...)2016-02-05 ID: 1184
Rzecznik młodzieży zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane składaniem wniosków


Rzecznik młodzieży zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane składaniem wniosków w ramach konkursu ofert na zlecone zadania publiczne Województwa Świętokrzyskiego z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej młodzieży na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 lutego o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ul. Paderewskiego 34a w Kielcach.
 
(więcej...)2016-02-04 ID: 1181
FUNDUSZE DLA NGO

Centrum Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane
na bezpłatne spotkania informacyjne: (więcej...)2016-02-04 ID: 1180
Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2016 roku pn.:

(więcej...)2016-02-02 ID: 1179
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r. Oferty należy składać do 19 lutego 2016 r. (więcej...)2016-02-02 ID: 1178
Konkurs-postawy społeczne i obywatelskie młodzieży

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza w 2016 roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego: (więcej...)2016-01-28 ID: 1175
Konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

(więcej...)2016-01-28 ID: 1174
NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/2016

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu  „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów”.

(więcej...)2016-01-28 ID: 1173
Konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

(więcej...)2016-01-28 ID: 1172
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2016 roku

(więcej...)2016-01-28 ID: 1171
Na wspieranie aktywności obywatelskiej młodzieży

Maksymalnie 6 tysięcy złotych dofinansowania dla organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą można otrzymać w nowym konkursie dla sektora pozarządowego na dofinansowanie zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego. Decyzję o ogłoszeniu konkursu podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

(więcej...)2013-01-20 ID: 1169
Konkursy dla organizacji pozarządowych

200 tysięcy złotych na działania w sferze kultury oraz 60 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu turystyki i krajoznawstwa – takie pieniądze przeznaczy w tym roku samorząd  województwa na wsparcie działań organizacji pozarządowych w tych obszarach. Podczas posiedzenia 20 stycznia Zarząd Województwa zdecydował o ogłoszeniu dwóch konkursów otwartych na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

(więcej...)2016-01-19 ID: 1167
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2016 r. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku

(więcej...)2016-01-19 ID: 1166
Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016.

(więcej...)2016-01-18 ID: 1165
CWISE - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Centrum Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane na bezpłatne spotkania informacyjne:

(więcej...)2016-01-15 ID: 1163
Program "Równać Szanse 2016"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

(więcej...)2016-01-11 ID: 1160
Konkurs na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje nabór wniosków na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

(więcej...)

zabawki