SZUKAJ  

czwartek,
18 lipca 2019 r.
Us逝gi ARL


OFERTA USΣG AGENCJI ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O.

Pragniemy pozostawi do Pa雟twa dyspozycji nasze do鈍iadczenie, rzetelno嗆 oraz operatywno嗆 przy wspieraniu Pa雟twa dzia豉lno軼i poprzez 鈍iadczenie nast瘼uj帷ych us逝g:

1) Us逝gi w pozyskiwaniu i rozliczaniu 鈔odków na inwestycje:
a) doradztwo w zakresie pozyskiwania 鈔odków unijnych na iwestycje,
b) sporz康zanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych,
c) przygotowywanie studiów wykonalno軼i,
d) pomoc w przygotowaniu dokumentów rozliczeniowych,
e) przygotowywanie firmy do czynno軼i kontrolnych.


2) Us逝gi ksi璕owe:
a) prowadzenie ksi庵 rachunkowych,
b) prowadzenie podatkowych ksi庵 przychodów i rozchodów,
c) rozliczanie rycza速u od przychodów ewidencjonowany  oraz karty podatkowej,
d) rozliczanie podatku VAT,
e) sporz康zanie miesi璚znych, kwartalnych, rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT.
f) prowadzenie ewidencji 鈔odków trwa造ch i naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
g) sporz康zanie sprawozda finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku przep造wów pieni篹nych),
h) pomoc w opracowaniu zak豉dowego plany kont, polityki rachunkowo軼i zgodnie z ustaw o rachunkowo軼i,
i) przygotowywanie sprawozda do GUS.

 


3) Us逝gi dotycz帷e prowadzenia kadr i p豉c:
a) doradztwo w sprawach p豉cowo - kadrowych,
b) sporz康zanie umów o prac, umów cywilnoprawnych, 鈍iadectw pracy,
c) przygotowywanie list p豉c dla pracowników oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych,
d) prowadzenie akt osobowych,
e) dokonywania rozlicze z ZUS.

Kontakt pod nr telefonu 41 248 03 70, e-mail nowak@arl.ostrowiec.pl


4) Us逝gi prawne
a) wspó逍rac dora幡 – polegaj帷 na indywidualnym zleceniu Klienta obejmuj帷ego przygotowanie ekspertyzy, opinii, informacji prawnej w konkretnej zleconej sprawie

b) wspó逍rac sta陰 – polegaj帷 na sta造m kontakcie z Klientem za po鈔ednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu, a ponadto w miar potrzeb opart na  konsultacjach w siedzibie Klienta lub w siedzibie ARL Sp. z o.o.. 
Oferujemy równie obs逝g sta陰 prowadzon za miesi璚znym wynagrodzeniem rycza速owym, którego wysoko嗆 ustalana jest w zale積o軼i od deklarowanego przez klienta okresu wspó逍racy.

Kontakt pod nr telefonu 41 248 03 70,
e-mail 
kargulewicz_mrozinska@arl.ostrowiec.pl


5) Organizacja i wspó這rganizacja szkole/kursów/konferencji

Naczeln ide Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., realizowan wspólnie z naszymi Klientami, jest poszukiwanie optymalnych rozwi您a w dziedzinie doboru wszystkich elementów niezb璠nych do przeprowadzenia skutecznego szkolenia.

Posiadamy wieloletnie do鈍iadczenia w prowadzeniu obs逝gi technicznej szkolenia, utrzymujemy kontakty z najlepszymi trenerami specjalizuj帷ymi si w szerokiej gamie zagadnie szkoleniowych.

Dzi瘯i naszym do鈍iadczeniom i rozleg造m kontaktom jeste鄉y w stanie dobra w taki sposób poszczególne elementy szkolenia, aby osi庵n望 maksymalne korzy軼i przy mo磧iwie najni窺zych nak豉dach. Twórcza atmosfera, entuzjazm i silne zaanga穎wanie pozwalaj nam odwa積ie podejmowa nawet najtrudniejsze wyzwania zwi您ane z realizowaniem potrzeb naszych Klientów.

Poszczególne szkolenia, ich bloki i programy s skonstruowane z my郵 o efektywno軼i nauczania oraz pod k徠em odpowiednich grup s逝chaczy.

Posiadamy w ofercie zarówno szkolenia otwarte dla pojedynczych uczestników, jak równie kompleksowe propozycje programów szkoleniowych dla zamkni皻ych grup. Te ostatnie daj najwy窺z skuteczno嗆 procesu nauczania, mo磧iwo嗆 opracowania programu dla potrzeb klienta, zorganizowania szkolenia w dogodnym miejscu, czasie i harmonogramie. W czasie konstruowania programu szkoleniowego, decyduj帷 o jego zakresie i formie, mo積a tak瞠 dopasowa jego koszt do mo磧iwo軼i klienta.

Szkolenia prowadzone s przez do鈍iadczonych trenerów praktyków w oparciu o jednolite metody dydaktyczne. Zaj璚ia odbywaj si w formie wyk豉dów wprowadzaj帷ych i podsumowuj帷ych zagadnienia, systematyzuj帷ych poj璚ia. Szkolenia prowadzone s aktywnymi metodami anga簑j帷ymi wszystkich uczestników zarówno podczas wyk豉dów, 獞icze grupowych i indywidualnych, dyskusji. 鑿iczenia zawieraj wiele przyk豉dów praktycznych zastosowa.

Jako dostawca us逝gi ka盥orazowo i obligatoryjnie odpowiadamy za: 
- sprecyzowanie zakresu szkolenia, 
- materia造 szkoleniowe, 
- przeprowadzenie szkolenia, 
- zebranie i przetworzenie ankiet, 
- ocen uczestników. 

Kontakt pod nr telefonu 41 200 30 40, e-mail  jedlikowska@arl.ostrowiec.pl


6) us逝gi cateringowe:

  • doradztwo w zakresie organizacji imprez
  • kompleksowa obs逝ga imprez, równie w plenerze
  • dobre, zdrowe jedzenie, oparte na polskich produktach
  • catering u nas na miejscu - dysponujemy dwoma miejscówkami w bardzo dobrych punktach Ostrowca 安. - w Centrum Przedsi瑿iorczo軼i i Aktywizacji Zawodowej ul. Sandomierska 26A oraz ul. Sienkiewicza 70;
  • organizacja cateringu biznesowego, szkoleniowego, konferencyjnego, towarzyskiego oraz indywidualnego

Kontakt pod nr telefonu 41 200 30 40 e-mail  jedlikowska@arl.ostrowiec.plwstecz w g鏎zabawki