SZUKAJ  

czwartek,
18 lipca 2019 r.
Strefa senioraCelem zadania jest tworzenie warunków do aktywizacji osób w podesz造m wieku i integracji mi璠zypokoleniowej w Ostrowcu 安., gównie skutkuj帷e nawi您aniem wi瞛i wewn徠rz i mi璠zypokoleniowej. Zadanie realizowane jest w okresie od 1 maja do 20 grudnia 2016 r.

 

Serwis informacyjny „Strefa seniora”


W ramach realizacji zadania zostanie przygotowany serwis internetowy dla osób w wieku starszym – „Strefa seniora”, który b璠zie na bie膨co aktualizowany.
W jednym miejscu zostan zebrane informacje dotycz帷e seniorów, tj. informacje na temat ulg, praw i przywilejów osób starszych, oferty kulturalno-aktywizacyjno-rekreacyjnej ostrowieckich instytucji dla osób starszych, informacje na temat dzia豉j帷ych klubów seniora, mo磧iwo軼iach przyst徙ienia do nich, ofercie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizowanych w Ostrowcu 安. i okolicy (powiat ostrowiecki) imprezach, zabawach, wydarzeniach dedykowanych osobom starszym.

 

Spotkania edukacyjno-integracyjne


W ramach zadania 鈔ednio dwa razy w miesi帷u b璠 realizowane równie spotkania edukacyjno-integracyjne po鈍i璚one sprawom wa積ym dla ostrowieckich seniorów. Tematyka spotka zostanie uzale積iona od potrzeb i zainteresowania uczestników. Udzia w ka盥ym spotkaniu b璠zie bezp豉tny. Organizator spotka zapewnia drobny pocz瘰tunek (kawa, herbata, ciastka). Do udzia逝 w spotkaniach zapraszamy osoby po 60 roku 篡cia, ale równie osoby m這dsze). W projekcie we幟ie udzia co najmniej 130 osób starszych i 20 przedstawicieli m這dszego pokolenia. Jedna osoba b璠zie mog豉 wzi望 udzia w wi璚ej ni jednym spotkaniu. Spotkania b璠 si odbywa w Centrum Aktywno軼i Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70, w centrum miasta, tak, by u豉twi dost瘼 do spotka edukacyjno-integracyjnych seniorom z ró積ych cz窷ci miasta.

 

Kontakt:
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Ul. Henryka Sienkiewicza 70
Pokój numer 15 na I pi皻rze
Tel.: 41 200 30 14


Aktualno軼i
Galeria zdj耩


Strefa Seniora – oferty podmiotów


Stra Miejska w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
ul. 安i皻okrzyska 22,
tel. 669- 986- 986, 721 806 145 (Micha Sitarski),
e-mail: sm@um.ostrowiec.pl
Oferta:
 - szkolenia z cyklu „Bezpieczny senior”, w tym nauka udzielania pierwszej pomocy, unikania sytuacji niebezpiecznych oraz zwracania uwagi na oszustów itp.


Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wy窺zej Szko造 Biznesu i Przedsi瑿iorczo軼i w Ostrowcu 安i皻okrzyskim

ul. Akademicka 12,
tel. 660 342 009 (Józef Pazderski – Prezes Zarz康u UTW), 606 743 926 (Matylda Niewójt – Wiceprezes Zarz康u UTW),
e-mail: utw.ostrowiec@gazeta.pl
Oferta:
- wyk豉dy plenarne z ró積ych dziedzin ze szczególnym uwzgl璠nieniem promocji zdrowia
i aktywno軼i ruchowej
- seminaria z zakresu kulturoznawstwa, historii i literatury
- warsztaty komputerowe
- nauka j瞛yków obcych na ró積ych poziomach
- organizacja sekcji malarstwa i rysunku, r瘯odzie豉, fotografii oraz przyjaznego kontaktu
z natur
- zaj璚ia ruchowe: gimnastyka, Nordic Walking,, p造wanie
- Sekcje kulturalne: kabaret, Chór UTW oraz Teatr UTW


Miejski O鈔odek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
tel.: 41 24 75 500 (biuro), 41 26 50 000 (p造walnia „Ragoogle.pl
wszczyzna”, 41 24 75 557 (Hala Sportowo – Widowiskowa  KSZO), 41 24 75 516 (Jaros豉w S這dkiewicz)
e-mail: biuro@mosir.ostrowiec.pl, (biuro)
basen@mosir.ostrowiec.pl, (p造walnia “Rawszczyzna”)
hala@mosir.ostrowiec.pl (Hala Sportowo – Widowiskowa  KSZO)
Oferta:
- Akcja „Biegam Bo Lubi” na terenie O鈔odka Wypoczynkowego „Gutwin”, w tym zaj璚ia
z Nordic Walking z mo磧iwo軼i wypo篡czenia sprz皻u
- „Bilet Seniorski” dla osób powy瞠j 65 roku 篡cia na p造walni „Rawszczyzna” w cenie od 5 do 7 z za godzin
- zaj璚ia terapeutyczne w Dziale Odnowy biologicznej i Rehabilitacji P造walni „Rawszczyzna” ze zni磬 dla osób powy瞠j 70 roku 篡cia – laseroterapia, elektroterapia, magnetoterapia
i ultrad德i瘯i,  krioterapia, masa瞠, 鈍iat這lecznictwo, kinezyterapia, hydroterapia


Zak豉d Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o. o.
tel.: 41 26 00 266 (schronisko dla zwierz徠), 608 680 013 (Tomasz Kosiak, Albert Langa)
e-mail: biuro@schronisko.ostrowiec.pl
Oferta:
- mo磧iwo嗆 adopcji psów ze schroniska dla zwierz徠 znajduj帷ego si w Janiku


Rada Osiedla „OGRODY” w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
tel.: 508 815 012 (Hanna Wasik – Przewodnicz帷a RO “Ogrody”), 512 555 690 (Andrzej S瘯iewicz)
e-mail: radaosiedlaogrody@wp.pl
Oferta:
- organizacja imprez dla mieszka鎍ów (festyny rodzinne, imprezy okoliczno軼iowe
i 鈍i徠eczne, spotkania i zabawy)
- organizacja imprez z okazji Dnia Seniora
- udost瘼nianie pomieszcze na spotkania klubów seniora lub organizacji pozarz康owych


Miejski O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
ul. 安i皻okrzyska 22, tel.: 41 276 76 00, 41 276 76 57 (Ewa Witek)
e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl
Oferta:
- Us逝gi opieku鎍ze dla osób starszych, chorych lub samotnych (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 篡ciowych, dowóz posi趾u, opieka higieniczna, zabiegi piel璕nacyjne wyznaczone przez lekarza)
- Us逝gi specjalistyczne (nauka i rozwijanie umiej皻no軼i niezb璠nych do samodzielnego 篡cia, piel璕nacj w procesie leczenia, dowóz do placówek ochrony zdrowia oraz rehabilitacyjnych, pomoc mieszkaniowa)


Oddzia Regionalny Polskiego Stowarzyszenia Stomijnego „POL – ILKO” w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
tel.: 502 576 025 (Zofia Skrok – Prezes OR  PSS „POL – ILKO”)
Oferta:
- Spotkania integracyjne dla cz這nków i sympatyków Stowarzyszenia oraz seniorów
- Spotkania medyczne – w tym zaj璚ia terapeutyczne, pogadanki z lekarzami i terapeutami zwi您anymi z tematyk, zaj璚ia rehabilitacyjne
- Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych
- Organizacja spotka z przedstawicielami firm farmaceutycznych
- opieka „przystosowawcza” dla osób po operacjach


Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
ul. Siennie雟ka 54,
tel.: 41 247 65 80, 883 995 950 (Norbert Zi瑿a),
e-mail: mckostr@mck.ostrowiec.pl, norbert.zieba@mck.ostrowiec.pl
Oferta:
- Organizacja imprez i happeningów  kulturalnych (koncerty, spotkania autorskie, spektakle
i seanse filmowe)
- Dzia豉lno嗆 wydawnicza (czasopisma, ksi捫ki, w tym tomiki wierszy, wydawnictwa okoliczno軼iowe)
- Wspomaganie dzia豉lno軼i zespoów artystycznych oraz twórców lokalnych (chóry, zespo造 muzyczne, grupy i stowarzyszenia plastyczne, teatralne, „performance”)


Polski Zwi您ek,  Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarz康 Rejonowy w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
ul. Sienkiewicza 70,
tel.: 41 242 91 30, 795 252 876 (Zdzis豉w Sienniak – Przewodnicz帷y ZR PZERII w Ostrowcu 安.)
Oferta:
- Organizacja spotka i wieczorków tanecznych z okazji Dnia Seniora, Dnia Kobiet, 鈍i徠
i rocznic
- Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych
- Pomoc cz這nkom zwi您ku w tym m. in.: wydawanie za鈍iadcze na zni磬owe przejazdy PKP, prowadzenie zwi您kowej kasy pogrzebowej, pomoc w sytuacjach 篡ciowych
- Zbieranie i udost瘼nianie ofert wczasów i turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów
- Organizowanie zaj耩 i spotka rehabilitacyjnych i terapeutycznych


Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
ul. Sienkiewicza 70,
tel.: 41 200 30 13,
e-mail: katarzynamajewska@pomocnadlon.ostrowiec.pl
Oferta:
- Pomoc w codziennym funkcjonowaniu, w tym przy podstawowych czynno軼iach piel璕nacyjno – higienicznych
 - podstawowa pomoc medyczna
- pomoc w za豉twianiu spraw urz璠owych i osobistych
- Animowanie zaj耩 aktywizacyjno – spo貫cznych (spotkania muzyczne, warsztaty artystyczne oraz r瘯odzielnicze, spotkania i imprezy okoliczno軼iowe,
- zaj璚ia ruchowe (gimnastyka, 獞iczenia rehabilitacyjno – ruchowe, spacery, kinezyterapia, promocja zdrowego i aktywnego stylu 篡cia)
- wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe
- Wspó逍raca z instytucjami  i organizacjami spo貫cznymi w zakresie organizacji spotka mi璠zypokoleniowych, wyst瘼ów artystycznych, spotka dyskusyjnych oraz realizacji swoich pasji i zainteresowa)


Osiedlowy Dom Spo貫czny „MALWA”
Osiedle Stawki 45,
tel.: 41 260 10 20, 668 022 927 (Iwona Wiewióra – Kierownik ODS “Malwa, Leokadia Wójtowicz – instruktor ODS “Malwa”, Gra篡na Maj – Przewodnicz帷a Klubu Seniora “Malwa”)
e- mail: malwa@smkrzemionki.pl
Oferta:
- Spotkania w Klubie Seniora „MALWA” (spotkania z ciekawymi lud幟i, wieczorki taneczne, uroczyste spotkania okoliczno軼iowe i 鈍i徠eczne, wycieczki i ogniska)
- Zaj璚ia aktywizacyjne (teatralne, wokalne i gimnastyczne, warsztaty rozwijaj帷e pasje
i zainteresowania cz這nków)
- Wspó逍raca z innymi klubami zrzeszaj帷ymi seniorów w organizowaniu ciekawych inicjatyw i spotka integracyjnych, wspó這rganizowanie imprez mi璠zypokoleniowychZadanie jest wspó貨inansowane ze 鈔odków otrzymanych od Wojewody 安i皻okrzyskiego.wstecz w g鏎zabawki