SZUKAJ  

czwartek,
18 lipca 2019 r.
ZAM紟IENIA PUBLICZNE


Senior-WIGOR

AKTYWNI SENIORZY - AKTYWNA SPOΒCZNO汎

 

 

 


Ostrowiec 安. 11 lipca 2016r.


Znak sprawy: ARL/PZP/6A/SPO/2016/2


ZAPROSZENIE DO SKxDANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego warto嗆 nie przekracza wyra穎nej
w z這tych równowarto軼i kwoty 30 000 euro


1.  Przedmiot zamówienia:
Zakup produktów spo篡wczych tj.
owoców sezonowych i cytrusowych, (wskazanych w za陰czniku nr 1),
na potrzeby w豉sne ARL Sp. z o.o.

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz)  


Ostrowiec 安., dnia 29.06.2016 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPO/2016/4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dzia豉j帷 na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówie publicznych (tekst jedn. DZ. U. 2013.907 z pó. zm.) zawiadamia si, 瞠 w sprawie zamówienia publicznego z dnia 10.06.2016 r., nr ARL/PZP/PN/SPO/2016/4 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzeda i sukcesywn dostaw artykuów 篡wno軼iowych na potrzeby przygotowania posi趾ów przez Agencj Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu 安i皻okrzyskim

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz)  


Ostrowiec 安., dnia 22.06.2016 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPO/2016/4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dzia豉j帷 na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówie publicznych (tekst jedn. DZ. U. 2013.907 z pó. zm.) zawiadamia si, 瞠 w sprawie zamówienia publicznego z dnia 10.06.2016 r., nr ARL/PZP/PN/SPO/2016/4 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzeda i sukcesywn dostaw artykuów 篡wno軼iowych na potrzeby przygotowania posi趾ów przez
Agencj Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. w Ostrowcu 安i皻okrzyskim

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz)  


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPO/2016/4


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


PRZETARG NIEOGRANICZONY
o warto軼i szacunkowej mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z pó. zm.)
na

sprzeda i sukcesywn dostaw artykuów 篡wno軼iowych na potrzeby przygotowania posi趾ów przez
Agencj Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. w Ostrowcu 安i皻okrzyskim

SIWZ

ZAㄐCZNIK 1

ZAㄐCZNIK 2

ZAㄐCZNIK 3

ZAㄐCZNIK 4

ZAㄐCZNIK 5

ZAㄐCZNIK 6A

ZAㄐCZNIK 6B

ZAㄐCZNIK 6C

ZAㄐCZNIK 6D

ZAㄐCZNIK 6E

ZAㄐCZNIK 6F

ZAㄐCZNIK 7


Ostrowiec 安., dnia 05.05.2016 roku


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPO/2016/3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dzia豉j帷 na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówie publicznych (tekst jedn. DZ. U. 2013.907
z pó. zm.) zawiadamia si, 瞠 w sprawie zamówienia publicznego z dnia 26.04.2016 r., nr ARL/PZP/PN/SPO/2016/3 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzeda
i sukcesywn dostaw artykuów 篡wno軼iowych na potrzeby przygotowania posi趾ów przez
Agencj Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu 安i皻okrzyskim

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


 

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPO/2016/3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH     WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA


PRZETARG NIEOGRANICZONY
o warto軼i szacunkowej mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie publicznych (DZ. U. 2013.907
z pó. zm.)
na

sprzeda i sukcesywn dostaw artykuów 篡wno軼iowych na potrzeby przygotowania posi趾ów przez Agencj Rozwoju Lokalnego  Sp. z o.o. w Ostrowcu 安i皻okrzyskim

SIWZ

ZAㄐCZNIK 1

ZAㄐCZNIK 2

ZAㄐCZNIK 3

ZAㄐCZNIK 4

ZAㄐCZNIK 5

ZAㄐCZNIK 6A

ZAㄐCZNIK 6B

ZAㄐCZNIK 6C


 

Ostrowiec  安., dnia 23.03.2016 roku

 


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPO/2016/2

POSTANOWIENIE
O SPROSTOWANIU OMYΘI PISARSKIEJ

informujemy, 瞠 w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23 marca 2016r.
w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzeda
i sukcesywn dostaw artykuów 篡wno軼iowych na potrzeby przygotowania posi趾ów przez
Agencj Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
W ZAKRESIE ZADANIA V
Omy趾owo zosta podany nieprawid這wy adres Wykonawcy, którego oferta zosta豉 uznana za najkorzystniejsz.
Poprawny adres Wykonawcy to:
PPHU PINGWINEK  Jerzy 安iercz Anna 安iercz Spó趾a Jawna
Ul. Domaszowska 94, 25-320 Kielce


ZAWIADOMIENI O ODRZUCENIU OFERTY

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 

 


ZAWIADOMIENI O WYBARZE OFERTY

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPO/2016/2


SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH     WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o warto軼i szacunkowej mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie publicznych (DZ. U. 2013.907
z pó. zm.)
na

sprzeda i sukcesywn dostaw artykuów 篡wno軼iowych na potrzeby przygotowania posi趾ów przez Agencj Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu 安i皻okrzyskim

SIWZ

ZAㄐCZNIK 1

ZAㄐCZNIK 2

ZAㄐCZNIK 3

ZAㄐCZNIK 4

ZAㄐCZNIK 5

ZAㄐCZNIK 6A

ZAㄐCZNIK 6B

ZAㄐCZNIK 6C

ZAㄐCZNIK 6D

ZAㄐCZNIK 6E

ZAㄐCZNIK 6F


Gmina Ostrowiec 安i皻okrzyski,
w imieniu i na rzecz której dzia豉
Agencja Rozwoju Lokalnego Spó趾a z ograniczon odpowiedzialno軼i
 z siedzib w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec 安i皻okrzyski
tel./fax.: 41 248 03 70


zaprasza do udzia逝 w negocjacjach

na wynaj璚ie na czas nieokre郵ony lokalu u篡tkowego znajduj帷ego si w budynku Centrum Biurowo-Konferencyjnego (cz窷 „B”) po這穎nego przy ul. Sandomierskiej 26A w Ostrowcu 安. sk豉daj帷ego si z pomieszcze o 陰cznej powierzchni 178,68 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia豉lno軼i gastronomicznej – kawiarni.

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Ostrowiec 安. 8 lutego 2016r.


Znak sprawy: ARL/PZP/6A/SPO/2016/1


ZAPROSZENIE DO SKxDANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego warto嗆 nie przekracza wyra穎nej
w z這tych równowarto軼i kwoty 30 000 euro


1.  Przedmiot zamówienia:
Zakup produktów spo篡wczych tj.
Cz窷 1. Artykuów owoców cytrusowych, (wskazanych w za陰czniku nr 1),
Cz窷 2. Pieczywa (wskazanych w za陰czniku nr 2). na potrzeby w豉sne ARL Sp. z o.o.

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Ostrowiec 安., dnia 25.01.2016 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPO/2016/1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dzia豉j帷 na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówie publicznych (tekst jedn. DZ. U. 2013.907
z pó. zm.) zawiadamia si, 瞠 w sprawie zamówienia publicznego z dnia 14.01.2016 r., nr ARL/PZP/PN/SPO/2016/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzeda
i sukcesywn dostaw artykuów 篡wno軼iowych na potrzeby przygotowania posi趾ów przez
Agencj Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. w Ostrowcu 安i皻okrzyskim

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Ostrowiec 安., dnia 25 stycznia 2016 roku


PPHU PUBLIMA Grzegorz Lichota
Ul. Kili雟kiego 49 B
27-400 Ostrowiec 安.

Dot.: post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPO/2016/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzeda
i sukcesywn dostaw artykuów 篡wno軼iowych na potrzeby przygotowania posi趾ów przez
Agencj Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
W zakresie Zadania od I do IV i VI

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Ostrowiec 安., dnia 25 stycznia 2016 roku

Gospodarstwo Ogrodnicze Janusz Majewski
Ul. Chmielowska 13, 27-400 Ostrowiec 安.

Dot.: post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPO/2016/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzeda
i sukcesywn dostaw artykuów 篡wno軼iowych na potrzeby przygotowania posi趾ów przez
Agencj Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
W zakresie Zadania II

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPO/2016/1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY


o warto軼i szacunkowej mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie publicznych (DZ. U. 2013.907 z pó. zm.) na
sprzeda i sukcesywn dostaw artykuów 篡wno軼iowych na potrzeby przygotowania posi趾ów przez Agencj Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu 安i皻okrzyskim

 

SIWZ

 

ZAㄐCZNIK 1

ZAㄐCZNIK 2

ZAㄐCZNIK 3

ZAㄐCZNIK 4

ZAㄐCZNIK 5

ZAㄐCZNIK 6A

ZAㄐCZNIK 6B

ZAㄐCZNIK 6C

ZAㄐCZNIK 6D

ZAㄐCZNIK 6E

ZAㄐCZNIK 6F


Gmina Ostrowiec 安i皻okrzyski,
w imieniu i na rzecz której dzia豉
Agencja Rozwoju Lokalnego Spó趾a z ograniczon odpowiedzialno軼i
 z siedzib w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec 安i皻okrzyski

og豉sza pisemny przetarg nieograniczony

na wynaj璚ie na czas nieokre郵ony lokalu u篡tkowego znajduj帷ego si w budynku Centrum Biurowo-Konferencyjnego (cz窷 „B”) po這穎nego przy ul. Sandomierskiej 26A
w Ostrowcu 安. sk豉daj帷ego si z pomieszcze o 陰cznej powierzchni 178,68 m2
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia豉lno軼i gastronomicznej – kawiarni.

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


INFORMACJA

W nawi您aniu do procedury na dostaw 鈔odków czysto軼i Znak sprawy ARL/字odk/ 2015 z dnia 31 grudnia 2015r. oraz pytaniem Wykonawcy informujemy, i ARL Sp. z o.o. dopuszcza mo磧iwo嗆 zaoferowania produktów równowa積ych tj. o parametrach jako軼iowych, wydajno軼i oraz pojemno軼i takich samych lub lepszych w poz. 1, 3, 13, 14, 28, 31, 32, 36, 42, 47, 48, 69 o ile spe軟iaj wymagania dopuszczalno軼i stosowania HACCP i przepisów bhp.

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Ostrowiec 安., 31 grudnia 2015 r.

Znak sprawy: ARL/字odk/2015                                                

ZAPROSZENIE DO SKxDANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego warto嗆 nie przekracza wyra穎nej
w z這tych równowarto軼i kwoty 30 000 euro

1.  Przedmiot zamówienia:
Dostarczanie zamówienia do siedziby Zamawiaj帷ego wed逝g jego potrzeb w transzach poczynaj帷 od  stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.  na podstawie zamówie zg這szonych raz lub dwa razy w miesi帷u.

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Zestawienie cen zaoferowanych w post瘼owaniu  Znak sprawy: ARL/OCHR/2015

 

ochrona obiektów znajduj帷ych si w Ostrowcu 安., przy ulicy Sandomierskiej 26 A.
tj. Centrum Biurowo - Konferencyjnego oraz Inkubatora Przedsi瑿iorczo軼i (chronione ca這dobowo, w ka盥y dzie tygodnia), na dzia趾ach nr 113/2 i 113/6 o powierzchni zabudowy odpowiednio 2015,6 m² i 2841,4 m².

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Gmina Ostrowiec 安i皻okrzyski,
w imieniu i na rzecz której dzia豉
Agencja Rozwoju Lokalnego Spó趾a z ograniczon odpowiedzialno軼i
 z siedzib w Ostrowcu 安i皻okrzyskim
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec 安i皻okrzyski

og豉sza pisemny przetarg nieograniczony

na wynaj璚ie na czas nieokre郵ony lokalu u篡tkowego znajduj帷ego si w budynku Centrum Biurowo-Konferencyjnego (cz窷 „B”) po這穎nego przy ul. Sandomierskiej 26A
w Ostrowcu 安. sk豉daj帷ego si z pomieszcze o 陰cznej powierzchni 178,68 m2
z przeznaczeniem na prowadzenie dzia豉lno軼i gastronomicznej – kawiarni.

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Ostrowiec 安., 9 grudnia 2015 r.

Znak sprawy: ARL/OCHR/2015                                                 

ZAPROSZENIE DO SKxDANIA OFERT
w sprawie Zamówienia, którego warto嗆 nie przekracza wyra穎nej
w z這tych równowarto軼i kwoty 30 000 euro


I. Przedmiot zamówienia:  ochrona obiektów znajduj帷ych si w Ostrowcu 安., przy ulicy Sandomierskiej 26 A. tj. Centrum Biurowo - Konferencyjnego oraz Inkubatora Przedsi瑿iorczo軼i  (chronione ca這dobowo, w ka盥y dzie tygodnia), na dzia趾ach
nr 113/2 i 113/6 o powierzchni zabudowy odpowiednio 2015,6 m² i 2841,4 m².

Tre嗆 dokumentu w pliku PDF (pobierz) 
wstecz w g鏎zabawki