SZUKAJ  

środa,
22 maja 2019 r.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Senior-WIGOR

AKTYWNI SENIORZY - AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ

 

 

 


Ostrowiec Św. 11 lipca 2016r.


Znak sprawy: ARL/PZP/6A/SPOŻ/2016/2


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


1.  Przedmiot zamówienia:
Zakup produktów spożywczych tj.
owoców sezonowych i cytrusowych, (wskazanych w załączniku nr 1),
na potrzeby własne ARL Sp. z o.o.

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz)  


Ostrowiec Św., dnia 29.06.2016 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. 2013.907 z póź. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia 10.06.2016 r., nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/4 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz)  


Ostrowiec Św., dnia 22.06.2016 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. 2013.907 z póź. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia 10.06.2016 r., nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/4 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz)  


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/4


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)
na

sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

SIWZ

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6A

ZAŁĄCZNIK 6B

ZAŁĄCZNIK 6C

ZAŁĄCZNIK 6D

ZAŁĄCZNIK 6E

ZAŁĄCZNIK 6F

ZAŁĄCZNIK 7


Ostrowiec Św., dnia 05.05.2016 roku


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. 2013.907
z póź. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia 26.04.2016 r., nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/3 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż
i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


 

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH     WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA


PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. 2013.907
z póź. zm.)
na

sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego  Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

SIWZ

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6A

ZAŁĄCZNIK 6B

ZAŁĄCZNIK 6C


 

Ostrowiec  Św., dnia 23.03.2016 roku

 


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/2

POSTANOWIENIE
O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ

informujemy, że w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23 marca 2016r.
w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż
i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
W ZAKRESIE ZADANIA V
Omyłkowo został podany nieprawidłowy adres Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Poprawny adres Wykonawcy to:
PPHU PINGWINEK  Jerzy Świercz Anna Świercz Spółka Jawna
Ul. Domaszowska 94, 25-320 Kielce


ZAWIADOMIENI O ODRZUCENIU OFERTY

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 

 


ZAWIADOMIENI O WYBARZE OFERTY

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/2


SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH     WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. 2013.907
z póź. zm.)
na

sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

SIWZ

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6A

ZAŁĄCZNIK 6B

ZAŁĄCZNIK 6C

ZAŁĄCZNIK 6D

ZAŁĄCZNIK 6E

ZAŁĄCZNIK 6F


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,
w imieniu i na rzecz której działa
Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax.: 41 248 03 70


zaprasza do udziału w negocjacjach

na wynajęcie na czas nieokreślony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Centrum Biurowo-Konferencyjnego (część „B”) położonego przy ul. Sandomierskiej 26A w Ostrowcu Św. składającego się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 178,68 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – kawiarni.

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Ostrowiec Św. 8 lutego 2016r.


Znak sprawy: ARL/PZP/6A/SPOŻ/2016/1


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


1.  Przedmiot zamówienia:
Zakup produktów spożywczych tj.
Część 1. Artykułów owoców cytrusowych, (wskazanych w załączniku nr 1),
Część 2. Pieczywa (wskazanych w załączniku nr 2). na potrzeby własne ARL Sp. z o.o.

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Ostrowiec Św., dnia 25.01.2016 roku

znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. 2013.907
z póź. zm.) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia publicznego z dnia 14.01.2016 r., nr ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż
i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Ostrowiec Św., dnia 25 stycznia 2016 roku


PPHU PUBLIMA Grzegorz Lichota
Ul. Kilińskiego 49 B
27-400 Ostrowiec Św.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż
i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
W zakresie Zadania od I do IV i VI

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Ostrowiec Św., dnia 25 stycznia 2016 roku

Gospodarstwo Ogrodnicze Janusz Majewski
Ul. Chmielowska 13, 27-400 Ostrowiec Św.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/1 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż
i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
W zakresie Zadania II

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


znak sprawy: ARL/PZP/PN/SPOŻ/2016/1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY


o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. 2013.907 z póź. zm.) na
sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

SIWZ

 

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6A

ZAŁĄCZNIK 6B

ZAŁĄCZNIK 6C

ZAŁĄCZNIK 6D

ZAŁĄCZNIK 6E

ZAŁĄCZNIK 6F


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,
w imieniu i na rzecz której działa
Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na wynajęcie na czas nieokreślony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Centrum Biurowo-Konferencyjnego (część „B”) położonego przy ul. Sandomierskiej 26A
w Ostrowcu Św. składającego się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 178,68 m2
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – kawiarni.

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


INFORMACJA

W nawiązaniu do procedury na dostawę środków czystości Znak sprawy ARL/Środk/ 2015 z dnia 31 grudnia 2015r. oraz pytaniem Wykonawcy informujemy, iż ARL Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych tj. o parametrach jakościowych, wydajności oraz pojemności takich samych lub lepszych w poz. 1, 3, 13, 14, 28, 31, 32, 36, 42, 47, 48, 69 o ile spełniają wymagania dopuszczalności stosowania HACCP i przepisów bhp.

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Ostrowiec Św., 31 grudnia 2015 r.

Znak sprawy: ARL/Środk/2015                                                

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1.  Przedmiot zamówienia:
Dostarczanie zamówienia do siedziby Zamawiającego według jego potrzeb w transzach poczynając od  stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.  na podstawie zamówień zgłoszonych raz lub dwa razy w miesiącu.

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Zestawienie cen zaoferowanych w postępowaniu  Znak sprawy: ARL/OCHR/2015

 

ochrona obiektów znajdujących się w Ostrowcu Św., przy ulicy Sandomierskiej 26 A.
tj. Centrum Biurowo - Konferencyjnego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości (chronione całodobowo, w każdy dzień tygodnia), na działkach nr 113/2 i 113/6 o powierzchni zabudowy odpowiednio 2015,6 m² i 2841,4 m².

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,
w imieniu i na rzecz której działa
Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na wynajęcie na czas nieokreślony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Centrum Biurowo-Konferencyjnego (część „B”) położonego przy ul. Sandomierskiej 26A
w Ostrowcu Św. składającego się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 178,68 m2
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – kawiarni.

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 


Ostrowiec Św., 9 grudnia 2015 r.

Znak sprawy: ARL/OCHR/2015                                                 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie Zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


I. Przedmiot zamówienia:  ochrona obiektów znajdujących się w Ostrowcu Św., przy ulicy Sandomierskiej 26 A. tj. Centrum Biurowo - Konferencyjnego oraz Inkubatora Przedsiębiorczości  (chronione całodobowo, w każdy dzień tygodnia), na działkach
nr 113/2 i 113/6 o powierzchni zabudowy odpowiednio 2015,6 m² i 2841,4 m².

Treść dokumentu w pliku PDF (pobierz) 
wstecz w góręzabawki