Miesiąc: Styczeń 2020

14.01.2020

Dotacje z Funduszu EOG

Od 3 lutego rozpocznie się nabór wniosków na realizację projektów związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Dotację będzie można uzyskać na działania edukacyjne, aktywizacyjne, wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych czy przeciwdziałaniu uprzedzeniom, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa, działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko

Czytaj dalej

9.01.2020

Nabór na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów. W skład Rady wchodzi 16 członków, a jej kadencja trwa 5 lat. Jest ona organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa. Kandydatami do Rady mogą być osoby reprezentujące: • Gminne lub Powiatowe

Czytaj dalej