Miesiąc: Listopad 2017

14.11.2017

Spotkanie informacyjne na temat projektów z RPO WŚ.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Priorytetu 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”. Spotkanie dotyczy praktycznych aspektów rozliczania projektów ze sfery edukacji, włączenia społecznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Do udziału zachęcamy przedstawicieli instytucji aktualnie realizujących bądź przygotowujących się do realizacji

Czytaj dalej

14.11.2017

„Świętokrzyskie-góry możliwości” – kampania promocyjna świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Od października trwa kampania medialna promująca działania realizowane w ramach Projektu Promocji Gospodarczej „Świętokrzyskie hard to pronounce – easy to do business in”. Lokalna kampania medialna ma na celu zachęcenie firm z regionu świętokrzyskiego do wzięcia udziału w działaniach organizowanych przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tj.: – wyjazdowe i przyjazdowe misje gospodarcze

Czytaj dalej

14.11.2017

Bezpłatne szkolenia z wdrażania RPOWŚ 2014 – 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia z wdrażania RPOWŚ na lata 2014-2020. Szkolenia przeznaczone są dla beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy lub pre-umowy oraz potencjalnych beneficjentów którzy złożyli wnioski o dofinansowanie dla projektów realizowanych z Osi Priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szkolenia nie dotyczą beneficjentów

Czytaj dalej

9.11.2017

Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK”. W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT. Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie. Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do

Czytaj dalej

8.11.2017

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej”.

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu zapraszają na spotkanie informacyjne  „Fundusze Europejskie dla osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej”. Spotkanie odbędzie się: 15 listopada 2017 r. w Ostrowcu Świetokrzyskim, w sali szkoleniowej w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. H. Sienkiewicza 70, w godzinach od 09.00 do 14.00. Ze względu na

Czytaj dalej

7.11.2017

Jednolity Plik Kontrolny – zmiany w VAT od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, iż  od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) obejmować będzie wszystkich podatników VAT bez wezwania ze strony organów podatkowych. Od lipca 2016 roku taki obowiązek spadł na duże przedsiębiorstwa, a od lipca 2017 na małe i średnie firmy. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie mikroprzedsiębiorstwa. Jednolity Plik

Czytaj dalej